Pierwszemu halabardnikowi Rzeczpospolitej Olszańskiemu vel Jabłonowskiemu do sztambucha.

Targowiczanin hetman wielki litewski Szymon Kossakowski został aresztowany 24 marca 1794 roku w Wilnie.
Sąd kryminalny skazał go na śmierć przez powieszenie.
Wyrok wykonano 25 kwietnia na placu przed wileńskim ratuszem.
Świadkowie zanotowali, że Kossakowski ubrany był w żółty szlafrok.
Kiedy sznur zaciskał się na szyi zdrajcy zaczęły bić dzwony kościoła Św. Kazimierza, a tłum wiwatował „Niech żyje Rzeczpospolita!”.
Jeszcze w trakcie trwania konfederacji anonimowy autor napisał:
„Nagrobek Szymonowi Kossakowskiemu”
Przechodniu! Wstrzymay twe modły,
BÓG ie za Prawych odbiera;
Jam Oyczyzny zdrayca podły
Jak kto żyie, tak umiera.
Straciłem życie i sławę,
Niż pierwsze ostatnie wprzodu;
Sam sobie dałem buławę,
Stryczek był z Woli Narodu.
Śmierć mą głosiły Dzwony,
Wyrok słuszny dni mych przerwą,
Jam tu został powieszony,
I tu moje gnije ścierwo.

O autorze: zapinio