Duchowość Maryi

Magnifikat

Cytat dnia

Jeśli zdołam uchronić choćby jedno serce od pęknięcia, nie zmarnuję życia
Emily Dickinson

Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Adwent,

Łk 1, 46-56

Miłości nie można się nauczyć inaczej, jak tylko przez bycie kochanym. Podobnie nie można być hojnym, jeśli wpierw nie doświadczywszy braku, zostaliśmy przez kogoś bezinteresownie obdarowani.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 1, 46-56
W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy, oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwa na wieki.» Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Pieśń Magnificat jest uważana za jeden z najpiękniejszych hymnów w Piśmie Świętym. Nie ze względu na jej aspekt literacki, ale ze względu na to kto ją wypowiada.
Maryja ma czystość intencji. Wie, że wszystko, co Bóg w niej zdziałał jest darem. Ta świadomość powoduje wdzięczność – owoc zaufania Panu.

Maryja jest dla nas wzorem bogatego życia duchowego. Ta perspektywa bierze się z refleksji, która pomaga jej dostrzegać boże działanie, nawet jeśli po ludzku sytuacja wydaje się fatalna. Takie było położenie Maryi.

Za chwilę usłyszysz Magnificat po raz kolejny. Zwróć ponownie uwagę na tego, kto te słowa wypowiada oraz na to, kto jest ich głównym bohaterem. Usłysz i zastanów się nad przymiotami Boga, które chwali Maryja.

Magnificat jest pochwałą ludzkiego niedostatku. Poczucie braku zmusza do odpowiedzi na pytanie co jest dla mnie istotne. Poczucie braku otwiera mnie na potrzebę Boga. W czym widzę prawdziwą wartość? Co dotychczas było dla mnie iluzją lub ucieczką? Prawdziwa mądrość nie wstydzi się pokładać nadziei w Bogu.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (1 Sm 1,24-28)

Anna dziękuje za narodzenie się Samuela

Czytanie z Pierwszej księgi Samuela.

Gdy Anna odstawiła Samuela od piersi, wzięła go z sobą w drogę, zabierając również trzyletniego cielca, jedną efę mąki i bukłak wina. Przyprowadziła go do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze mały.
Zabili cielca i poprowadzili chłopca przed Helego. Powiedziała ona wówczas: „Pozwól, panie mój! Na twoje życie! To ja jestem ową kobietą, która stała tu przed tobą i modliła się do Pana. O tego chłopca się modliłam, i Pan spełnił moją prośbę, którą do Niego zanosiłam. Oto ja oddaję go Panu. Na wszystkie dni, jak długo będzie żył, zostaje oddany na własność Pana”.
I oddali tam pokłon Panu.
Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (1 Sm 2,1,4-5,6-7,5abcd)

Refren: Całym swym sercem raduję się w Panu.

Raduje się me serce w Panu, *
moc moja ku Panu się wznosi.
Rozwarły się me usta na wrogów moich, *
gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

Łuki siłaczy się łamią, *
słabi przepasują się mocą,
Za chleb najmują się syci, a odpoczywają głodni, *
niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

To Pan daje śmierć i życie, *
w grób wtrąca i zeń wywodzi.
Pan uboży i wzbogaca, *
poniża i wywyższa.

Z pyłu podnosi biedaka, *
z barłogu dźwiga nędzarza,
By go wśród książąt posadzić, *
by dać mu stolicę chwały.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Królu narodów, kamieniu węgielny Kościoła,
przyjdź i zbaw człowieka, którego z mułu utworzyłeś.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 1,46-56)

Maryja dziękuje za wcielenie się Syna Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

W owym czasie Maryja rzekła:
„Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi
i jego potomstwa na wieki”.

Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Pieśń dziękczynna

W przededniu świąt Bożego Narodzenia rozlega się w Ewangelii wielka pieśń dziękczynna pokornej Służebnicy Pańskiej. Maryja wielbi w niej Boga za wszystkie dobra, jakie od Niego otrzymała, i w proroczym uniesieniu zapowiada, że wszystkie pokolenia zgodnie będą nazywały Ją błogosławioną. Jest Ona rzeczywiście szczęśliwa, bo pozostała uboga w duchu i czysta w sercu. Pieśń Maryi jest także triumfem miłosierdzia, przez które Bóg wywyższył poniżonych i głodnych nasycił dobrami oraz dochował wierności zawartemu przymierzu. Dlatego Magnificat stał się także pieśnią dziękczynną Kościoła, a więc nas wszystkich, bo przecież i nam Bóg uczynił wielkie rzeczy. Nie możemy o tym zapomnieć, zwłaszcza przed świętami.

Jezu, za tyle wielkich i wspaniałych rzeczy moje serce wyśpiewuje radosną pieśń ku chwale Boga. On okazuje moc swojego ramienia, którym przygarnia do siebie, objawiając swoje miłosierdzie.


Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2016” ks. Mariusz Szmajdziński/Edycja Świętego Pawła

_____________________________________________________________________________________________________________

Biblos

Uwielbienie Boga jest charakterystyczne, jest przywilejem ludzi wierzących, którzy poznali Boga jako kogoś Żywego, pozostają z Nim w bliskiej relacji.
Dziecko poczęte w Marii, Matce Jezusa pochodzi od Boga, a nie od człowieka. Tylko żywa wiara pozwala na zrozumienie tej sytuacji i jej akceptację.

    Dusza Marii jest zachwycona Bogiem, obecnością Jego Ducha w jej duchu

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

Fot. redeeminggod.com

 

 

 

O autorze: Słowo Boże na dziś