Oto JESTEM!

Nauczanie Pana Jezusa rozpoczyna się w Betlejem. Nieme Dziecię mówi do nas na sianie – OTO JESTEM! Opis wydarzeń przed i po narodzeniu Jezusa skupia naszą uwagę na tym, co się dzieje: twój Zbawca przychodzi, wyruszyli do Galilei, zabrakło miejsca w gospodzie, porodziła Syna, owinęła w pieluszki, znaleźli Maryję i Józefa. Ten cały koncert okoliczności i dzianie się łatwo przesłaniają najważniejszą rzecz, że BÓG JEST i mówi do nas dziecięcym płaczem, ruchem rączki i snem niewinnym – OTO JESTEM.

Bóg robi dla nas różne rzeczy, które nas zachwycają: kocha nas, stwarza dla nas świat, daje nam chleb powszedni, potomstwo, wiarę, nadzieję, miłość, liczne talenty, uczy nas, leczy, spełnia prośby, przebacza i zbawia. Bóg nie dlatego jest, że doświadczamy Jego nieskończonych darów, ale doświadczamy Go dlatego, że On jest. Istniał przed światem i przed czasem. Istnienie jest Jego istotą. Dlatego Bóg sam o sobie mówi do Mojżesza – JAM JEST, KTÓRY JEST.

Podobnie każdy z nas przede wszystkim istnieje. Człowiek nie mógłby być silny, ani słaby, zdrowy, ani chory, bogaty, ani biedny, mądry, ani głupi, jeśli by nie istniał. Nie mógłby kochać, myśleć, biegać, śpiewać, jeść, rodzić dzieci, czy umierać, jeśli by nie istniał. Istnienie jest pierwszym i największym darem, jaki otrzymujemy od Stwórcy. Nie istniejemy dlatego, że doświadczamy, lecz doświadczamy dlatego, że istniejemy. Świat również nie istnieje dlatego, że go doświadczamy, lecz doświadczamy go dlatego, że on istnieje. Istnienie świata i nas samych jest największym cudem Bożym, jaki możemy obserwować każdego dnia.

Jezu malusieńki, śpiący w objęciach Maryi, dziękuję, że nam się objawiłeś. Dziękuję, że jest świat. Dziękuję, że jest Polska. Dziękuję, że są moje dzieci. Dziękuję, że ja jestem. Uwielbiam, że Ty jesteś, mój Królu i Panie.

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.