“Pomóż mi wyrównać drogi, które sam podziurawiłem i odbudować mosty, które zerwałem”

Chrzest Janowy

Cytat dnia

Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską…

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Okres Narodzenia Pańskiego,

J 1, 19-28

 

Wczoraj rozważałeś temat tajemnicy. Na początku dzisiejszej modlitwy postaraj się prosić Ducha Świętego, by odkrywał przed tobą, to co Pan chce ci dzisiaj powiedzieć i pokazać.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 1, 19-28
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie!» Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Odpowiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Święty Jan jest głosem Bożym, ogłasza to, co zleca mu Bóg. Jan doskonale wypełnia wolę Bożą. Głosi Słowo Boże i chrzci, wskazując na Jezusa. Tak wygląda konkretna misja prawdziwego proroka: ogłaszać dzieła Boże, wypełniać je i wskazywać na osobę Jezusa – nie na siebie. Jan idzie za tym, do czego został zaproszony przez Boga. A do jakiej misji ciebie zaprasza  Pan? Co robisz z tym zaproszeniem?

Święty Jan chrzci wodą, robi to, co jest osiągalne w jego sytuacji życiowej i czasie, w którym jest. Tylko tyle i aż tyle. Dzieło Boże zostanie wypełnione przez Jezusa, który przyniesie Ducha Świętego. Jan po prostu robi to, co ma do zrobienia, a resztę pozostawia Bogu.

Jaką postawę ty przyjmujesz w swoim życiu? Czy robisz to, do czego jesteś zaproszony, na tyle na ile możesz, a resztę zostawiasz Bogu? A może te proporcje przedstawiają się inaczej?

Proś Pana, by pouczył cię i przypomniał, do czego cię zaprasza i jak należy to wypełnić. Na koniec pomódl się modlitwą Ojcze Nasz.

Liturgia słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE 1 (J 2,22-28)

Jezus jest Mesjaszem

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Któż jest kłamcą, jeśli nie ten,
kto zaprzecza, że Jezus jest Mesjaszem?
Ten właśnie jest Antychrystem,
który nie uznaje Ojca i Syna.
Każdy, kto nie uznaje Syna,
nie ma też i Ojca,
kto zaś uznaje Syna, ten ma i Ojca.
Wy zaś zachowujecie w sobie to,
co słyszeliście od początku.
Jeżeli będzie trwało w was to,
co słyszeliście od początku,
to i wy będziecie trwać w Synu i w Ojcu.
A obietnicą tą, daną przez Niego samego,
jest życie wieczne.
To wszystko napisałem wam o tych,
którzy wprowadzają was w błąd.
Co do was to namaszczenie,
które otrzymaliście od Niego, trwa w was
i nie potrzebujecie pouczenia od nikogo,
ponieważ Jego namaszczenie
poucza was o wszystkim.
Ono jest prawdziwe i nie jest kłamstwem.
Toteż trwajcie w Nim tak,
jak was nauczył.
Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci,
abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność
i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1,2-3ab,3cd-4)

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, *
cieszcie się, weselcie i grajcie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Hbr 1,1-2)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (J 1,19-28)

Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”.
Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”
Odrzekł: „Nie jestem”.
„Czy ty jesteś prorokiem?”
Odparł: „Nie!”
Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?”
Odpowiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz”.
A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?”
Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”.
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

 

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

 

Przemieniające spotkanie

Wyrównać drogę Pana oznacza zmienić swoje życie. Gdy przyjrzymy się naszej codzienności, zawsze znajdziemy na niej wyboje, krzywizny czy zerwane przez życiowe burze mosty. Aby w pełni przyjąć Jezusa, potrzebujemy zmiany naszego serca. Nie chodzi tu o to, aby samemu zasypać wszystkie dziury, wyrównać drogi i odbudować wszystkie mosty. To może nas przerosnąć. My mamy otworzyć nasze serce i przyjąć Jezusa jako Zbawiciela. Zaufać Jego mocy. Prosić Go o uzdrowienie. Faryzeusze, chociaż spotkali się z Jezusem, nie chcieli w nim uznać Syna Bożego. Ich spotkanie ze Zbawicielem pozostało bezowocne. Oby nasze nie było takie.

Panie, proszę Cię, przyjdź do mnie jako mój zbawiciel. Pomóż mi wyrównać drogi, które sam podziurawiłem i odbudować mosty, które zerwałem. Ofiarowuję ci moje serce. Weź je ode mnie i przemień Twoją mocą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2015”  ks. Mariusz Krawiec SSP/Edycja Świętego Pawła

______________________________________________________________________________________________________________

Pan Bóg opiekuje się nami w przedziwny sposób

Kazania inne niż wszystkie

Ks. Pawlukiewicz: gdybym zapytał was, czy Pan Bóg się nami opiekuje w dziwny sposób, odpowiedzielibyście, że tak, na pewno. A czy Jego myśli nie są myślami naszymi, też odpowiedzielibyście, że tak. A gdybym opowiedział wam historię, która wydarzyła się niedawno, gdzieś niedaleko stąd…

O autorze: Słowo Boże na dziś

Brak komentarzy

Skomentuj notkę, rozpoczynając dyskusję...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 47
Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a)Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaWszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaGdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaPołączyli się władcy narodów * z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga, * On zaś jest najwyższy.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja

Psalm responsoryjny

Ps 47
Ps 47 (46), 2-3. 8-9. 10 (R.: por. 8a)Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaWszystkie narody, klaskajcie w dłonie, * radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy i straszliwy, * jest wielkim Królem nad całą ziemią.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaGdyż Bóg jest Królem całej ziemi, * hymn zaśpiewajcie! Bóg króluje nad narodami, * Bóg zasiada na swym świętym tronie.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: AllelujaPołączyli się władcy narodów * z ludem Boga Abrahama. Bo możni świata należą do Boga, * On zaś jest najwyższy.Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi Albo: Alleluja

Śpiew przed Ewangelią

J 16, 28
Alleluja, alleluja, allelujaWyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i idę do Ojca.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

J 16, 23b-28
Słowa Ewangelii według Świętego JanaJezus powiedział do swoich uczniów:«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna.Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię wam, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy Mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga.Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca».