Archiwum 17 stycznia 2017

 • Jutro [18.01.2017] minie dokładnie czternaście miesięcy, od kiedy rząd pani premier Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w polskim parlamencie [18.11.2015]. Dziś natomiast miała miejsce specjalna konferencja prasowa Beaty Szydło, na […]

  Czternaście miesięcy

  Jutro [18.01.2017] minie dokładnie czternaście miesięcy, od kiedy rząd pani premier Beaty Szydło uzyskał wotum zaufania w polskim parlamencie [18.11.2015]. Dziś natomiast miała miejsce specjalna konferencja prasowa Beaty Szydło, na […]
 • Władysław Frasyniuk, złote dziecko kapitalizmu kompradorskiego, beneficjent układu Jaruzelski-Geremek, przewodniczący lewackich formacji UW i PD, wzywa do walki z kaczyzmem.   Nazywając Kaczyńskiego „szkodnikiem, durniem i bałwanem” Frasyniuk apeluje do […]

  Co jest gorsze: kaczyzm Kaczyńskiego czy fraszyzm Frasyniuka?

  Władysław Frasyniuk, złote dziecko kapitalizmu kompradorskiego, beneficjent układu Jaruzelski-Geremek, przewodniczący lewackich formacji UW i PD, wzywa do walki z kaczyzmem.   Nazywając Kaczyńskiego „szkodnikiem, durniem i bałwanem” Frasyniuk apeluje do […]
 • Cytat dnia W życiu kieruj się miłością i rozumem ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Antoniego, opata Mk 2, 23-28 Posłuchaj Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego […]

  Jezus Chrystus jest Panem Szabatu

  Cytat dnia W życiu kieruj się miłością i rozumem ______________________________________________________________________________________________________________ Słowo Boże św. Antoniego, opata Mk 2, 23-28 Posłuchaj Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego […]
style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 5
Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a)Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościTy nie jesteś Bogiem, *któremu miła nieprawość,zły nie może przebywać u Ciebie, *nie ostoją się przed Tobą nieprawi.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościNienawidzisz wszystkich, *którzy zło czynią.Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościJa zaś dzięki obfitości Twojej łaski *wejdę do Twojego domu,upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *przejęty Twą bojaźnią.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Psalm responsoryjny

Ps 5
Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a)Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościTy nie jesteś Bogiem, *któremu miła nieprawość,zły nie może przebywać u Ciebie, *nie ostoją się przed Tobą nieprawi.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościNienawidzisz wszystkich, *którzy zło czynią.Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwościJa zaś dzięki obfitości Twojej łaski *wejdę do Twojego domu,upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *przejęty Twą bojaźnią.Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Śpiew przed Ewangelią

Ps 130 (129), 5
Alleluja, alleluja, allelujaPokładam nadzieję w Panu,ufam Jego słowu.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 8, 23-27
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaGdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?» Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»