“Celem przepisów prawa jest przykazanie miłości”

cud w synagodze

Cytat dnia

Nawet największy sukces w życiu publicznym nie wynagrodzi porażki w domu.
Benjamin Disraeli


______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Mk 3, 1-6

Wyobraź sobie siebie pośród ludzi zgromadzonych w synagodze. Przyglądaj się scenie, która ma tam miejsce. Zaproś Ducha Świętego do swojego serca. Posłuchaj Jezusa, który mówi do ciebie.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Marka
Mk 3, 1-6
W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Każdy cud Jezusa, tak jak dzisiaj uzdrowienie uschniętej ręki, świadczył o tym, że On jest wybawicielem, uzdrowicielem i mesjaszem. Cud uzdrowienia pokazywał, że jest zdolny do uzdrowienia każdej słabości. Jego cała działalność nie ograniczała się do budowania filozofii życia, ale pokazywała, że to, co po ludzku nie jest możliwe, dla Niego jest możliwe.

Do synagogi przyszli też faryzeusze. Nie interesuje ich człowiek, który cierpi. Mają zupełnie inne motywacje. Ponieważ ich serca są zatwardziałe i zamknięte na przyjęcie łaski Boga szukają argumentów i powodów do oskarżenia Jezusa. Jakie są moje powody, dla których szukam ratunku i uciekam się w modlitwie do Boga? Czy kieruje mną szczera chęć szukania Jezusa, czy szukanie własnego ja?

Jezus zawsze uczył faryzeuszy, że celem przepisów Prawa jest przykazanie miłości. Swoją postawą pokazuje jak ważna jest wrażliwość na drugiego człowieka i na jego potrzeby. Wsłuchując się ponownie w tekst Ewangelii, skoncentruj się na Jezusie i na tym, co czyni. O czym chcesz Mu teraz powiedzieć, aby to uczynił?

Poproś Jezusa o wrażliwość na potrzeby ludzi, którzy są dookoła ciebie. Abyś potrafił przychodzić z pomocą nawet wtedy, kiedy cię sami o nią nie proszą.

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 7,1-3.15-17)

Melchizedek typem biblijnym Chrystusa

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Jezus jest arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa. Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z wszystkiego łupu. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan, który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia. Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: „Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 110,1-2.3-4)

Refren: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.

Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy, *
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu: *
„Panuj wśród swych nieprzyjaciół.

Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu, +
w blasku świętości, *
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”.
Pan przysiągł i nie będzie żałował: *
„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jezus głosił Ewangelię o królestwie
i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 3,1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Katalog win Jezusa

Jezus, którego spotykamy w dzisiejszej Ewangelii, to Jezus pragnący dobra cierpiącego człowieka. Jednakże nie dla wszystkich liczyły się te same priorytety. Niestety, do dziś niewiele się zmieniło. Zasmucony i zagniewany nie zważa On jednak na małostkowość tych, którzy z powodu niewrażliwości swojego serca zamknęli się zarówno na drugiego człowieka, jak i na Boga. On wie, że dokłada kolejne oskarżenie do katalogu swoich własnych win, ale Jego misją nie było przypodobanie się tym, którzy posiadali religijną władzę. On został posłany, aby ratować życie ludzkie na wszystkich możliwych płaszczyznach. On przychodzi także do nas i każdego z nas wzywa: Wyjdź na środek. Odpowiedź na to wezwanie wymaga odwagi z naszej strony, gdyż wiąże się być może z odrzuceniem tych, którzy nas obserwują. On pragnie nas uzdrowić, pragnie, abyśmy doświadczyli przemiany naszego serca, stając się równie współczujący jak On sam.

Boże, pomóż nam coraz bardziej odkrywać Ciebie w innych ludziach. Niech przykład Twojego Syna uczy nas, że prawdziwe współczucie zawsze jest spotkaniem z Tobą.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła
______________________________________________________________________________________________________________

Abp Malty odpowiada na zarzuty ws. Komunii dla rozwodników

(fot. youtube.com)

Amerykański ekspert prawa kanonicznego, dr Edward Peters, skrytykował przygotowane przez biskupów Malty wskazówki dla duszpasterzy i określił je jako “maltańską katastrofę”.

 

Ogłoszone w piątek, a w sobotę opublikowane przez watykański dziennik “L’Osservatore Romano” wskazówki są kryteriami stosowania postanowień zawartych w VIII rozdziale adhortacji apostolskiej “Amoris laetitia”. Za ich opracowanie odpowiadali arcybiskup Malty Charles Scicluna i biskup Mario Grech.

 

Edward Peters, dzielący poglądy czterech konserwatywnych kardynałów, którzy zwrócili się do papieża z prośbą o rozjaśnienie wątpliwości wobec adhortacji, stwierdził, że maltańscy biskupi przekroczyli dozwolone granice i oskarżył ich o zachęcanie katolików do popełniania “wielu śmiertelnie złych aktów”.

 

W dwóch blogowych notkach napisał, że maltańskie wskazówki wyrażają brak jasności zawarty w niektórych pasażach z “Amoris laetitia”, zwłaszcza tych dotyczących katolików znajdujących się w związkach nieregularnych.

 

“Powodów należy szukać w kluczowych fragmentach adhortacji, które są tak bardzo elastyczne, że pozwalają podejmować biskupom działania podobne do wskazówek z Malty” – pisze Peters. “Biorąc pod uwagę takie wydarzenia, nie sposób nie zgodzić się z kardynałem Caffarrą i pozostałymi trzema [kardynałowie Burke, Brandmüller, Meisner – przyp. red.],  że ten dotychczas niewyobrażalny sakramentalny rozłam jest bezpośrednio osadzony w tekście adhortacji”.

 

Kard. Müller: “Amoris laetitia” nie jest furtką do “katolickiego rozwodu” >>

 

Arcybiskup Scicluna odpowiedział na krytykę Petersa, podkreślając, że wraz z biskupem Grechem zdecydowali nie wdawać się w spory z indywidualnymi blogerami.

 

“Zachęcamy do bezpośredniego odniesienia do dokumentu, ponieważ wskazówki opierają się na obszernych cytowaniach z Amoris laetitia i czynią stałe odniesienia do procesu rozeznania, który musi mieć miejsce w każdym przypadku” powiedział wczoraj arcybiskup Malty, jednocześnie zaznaczając, że dokument wymaga od księży aby unikali szkodliwych ekstremów rygoryzmu i nadmiernej tolerancji.

 

“Zasmucają mnie reakcje pochodzące z określonych środowisk i zachęcam księży, którzy mogą mieć wątpliwości co do treści wskazówek do bezpośredniej dyskusji z nami biskupami, ponieważ pragniemy służyć naszym ludziom” podkreślił arcybiskup.

 

Maltańskie wskazówki wyrażają kładziony w adhortacji nacisk na miłosierdzie i fakt, że każda sprawa powinna być analizowana osobno.  Odnosząc się do osób żyjących w separacji, które są w nowym związku oraz rozwodników, którzy są po nowym ślubie cywilnym, biskupi radzą, by w razie wątpliwości co do ważności małżeństwa kanonicznego zwrócić się o orzeczenie jego nieważności.

 

Biskupi Malty za częściowym dopuszczeniem rozwodników do komunii >>

 

Osoby w tak zwanych “nieregularnych związkach” biskupi zachęcają do rachunku sumienia, a księży do uważnego rozważenia “moralnej odpowiedzialności” w konkretnych sytuacjach.

 

Biskupi napisali: “Jeśli w rezultacie procesu rozeznania, dokonanego z pokorą, dyskrecją i miłością do Kościoła i jego nauczania, w szczerym poszukiwaniu woli Boga i pragnieniu bardziej doskonałej odpowiedzi na nią, osoba w separacji lub rozwiedziona, która żyje w nowym związku, zdoła z sumieniem ukształtowanym i oświeconym uznać i wierzyć w to, że jest w pokoju w Bogiem, nie można zabronić przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania i sakramentu eucharystii”.

 

Arcybiskup Scicluna wspomniał, że głównym wyzwaniem stojącym przed autorami wskazówek było nie dodawanie niczego do samej treści adhortacji papieża Franciszka, dlatego składają się one z obszernych cytowań.

 

“Nasza praca sprowadzała się do ułożenia argumentów w takim porządku, by mogły logicznie z siebie wynikać, czyniąc łatwiejszym dla księży zrozumienie tego, czego wymaga od nich papieska adhortacja” powiedział arcybiskup.

______________________________________________________________________________________________________________

Fot. YouTube

 

O autorze: Słowo Boże na dziś