Archiwum 20 stycznia 2017

 • Cytat dnia Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. przysłowie chińskie Jezus potrzebuje współpracowników do szerzenia Królestwa Bożego na świecie. […]

  Powołanie dwunastu apostołów

  Cytat dnia Osoba, która twierdzi, że coś nie może być zrobione, nie powinna przeszkadzać tej, która właśnie to robi. przysłowie chińskie Jezus potrzebuje współpracowników do szerzenia Królestwa Bożego na świecie. […]
 • Na spotkaniu z czytelnikami Gazety Wyborczej, sympatykami KOD w Płocku, Wałęsa powtórzył swoją starą teorię dotyczącą „Bolka”. Bolkiem była “maszyneria podsłuchowa”, z której materiały trafiały do teczki z napisem „Bolek”. […]

  Wałęsa: Bolek nie był człowiekiem

  Na spotkaniu z czytelnikami Gazety Wyborczej, sympatykami KOD w Płocku, Wałęsa powtórzył swoją starą teorię dotyczącą „Bolka”. Bolkiem była “maszyneria podsłuchowa”, z której materiały trafiały do teczki z napisem „Bolek”. […]
 • „Wolność słowa nie istnieje”, „mentalny faszyzm i totalitarne struktury”, w taki właśnie sposób określają w wywiadzie z Witoldem Gadowskim aktualną sytuację w Niemczech członkowie niemieckiej opozycji. Witold Gadowski w programie […]

  Politycy niemieckiej opozycji: W Niemczech nie ma demokracji!

  „Wolność słowa nie istnieje”, „mentalny faszyzm i totalitarne struktury”, w taki właśnie sposób określają w wywiadzie z Witoldem Gadowskim aktualną sytuację w Niemczech członkowie niemieckiej opozycji. Witold Gadowski w programie […]
style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskiePrawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskieBojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra.Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Psalm responsoryjny

Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b)
Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskiePrawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.Prawe i słuszne wszystkie sądy PańskieBojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne. Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra.Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Śpiew przed Ewangelią

2 Kor 5, 19
Alleluja, alleluja, allelujaW Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Mt 9, 1-8
Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaJezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!” Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka: «Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»On wstał i poszedł do domu.A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.