“Krzyżem powszednim jest społeczny koszt wiary i opowiedzenia się za Jezusem”

Jezus i Nikodem

Cytat dnia

Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

Czwartek po Popielcu

Łk 9, 22-25

► Posłuchaj!

***

Rozpoczynając to rozważanie, módl się: Panie, oto staję dziś przed Tobą i proszę o Twoje prowadzenie. Pomóż mi uwolnić się od moich egoistycznych dążeń. Ucz mnie wypełniać Twoją wolę, ucz mnie służyć i budować z Tobą Boże królestwo na ziemi.

Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Łukasza
Łk 9, 22-25
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?»

Jezus mówi uczniom otwarcie o swoim życiu i śmierci. Podkreśla, że będzie musiał doświadczyć cierpienia i bólu, zanim dołączy do swego Ojca. Ludzie zazwyczaj boją się śmierci, unikają mówienia o niej. Czego ty się obawiasz, kiedy o niej myślisz? Co cię przeraża w umieraniu?

Każdy musi nieść swój własny krzyż. Twój niekoniecznie będzie taki sam, jak ten należący do Jezusa. Jest też inny niż te, które dźwigają ludzie wokół ciebie. Być może nieraz trudno ci zrozumieć krzyż drugiego człowieka. Co możesz zrobić, żeby lepiej pojmować cierpienie, ból i zmagania innych osób?

Jezus mówi również o zapieraniu się samego siebie. To również niesie ból, jest krzyżem. Jezus zaprasza, by podjąć go dobrowolnie, ze względu na miłość do Niego. Zaprasza, by uczestniczyć w Jego stylu życia. Czy chcesz lepiej upodobnić się do Niego?

Proś o odwagę w podejmowaniu trudności i zmagań, które przychodzą każdego dnia. Proś o umiejętność łączenia twojego krzyża z krzyżem Jezusa. Niech Jezus pozwoli Ci odczuć, że w ten sposób budujesz z Nim Boże królestwo.

 

PIERWSZE CZYTANIE (Pwt 30,15-20)

Wierność i grzech, życie i śmierć

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz przemówił do ludu:
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci kochać twego Boga, Pana, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego nakazy, polecenia i przykazania; abyś żył i mnożył się, a twój Bóg, Pan, będzie ci błogosławił w kraju, który idziesz posiąść.
Ale jeśli swoje serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz się kłaniał obcym bogom, służąc im, oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu Jordanu.
Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Boga swego, Pana, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać ojcom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1,1-2.3.4 i 6)

Refren:Błogosławiony, kto zaufał Panu.

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych, +
nie wchodzi na drogę grzeszników *
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie *
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, *
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną, *
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy: *
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych, *
a droga występnych zaginie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 4,17)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Pan mówi: Nawracajcie się,
bliskie jest Królestwo niebieskie.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA (Łk 9,22-25)

Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.
Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ?”

Oto słowo Pańskie.

 

KOMENTARZ

Bóg odrzucony
 

Nie tylko ludzie żyjący w czasach Jezusa nie rozpoznali Jego przyjścia i odrzucili Go. Ten dramat odrzucenia Boga trwa nadal. Nie tylko ludzie niewierzący zamykają się na Niego. Także my sami wielokrotnie eksmitujemy Go z naszego życia. Nie jest łatwo zaprzeć się samego siebie i brać swój krzyż każdego dnia. Co jakiś czas to jeszcze ujdzie, ale tak bez przerwy, bez odpoczynku? Jak prawdziwie naśladować Boga, który przyszedł na świat, aby poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie zbawić nas wszystkich? Czy to jest w ogóle możliwe? A jednak On wzywa nas do tego naśladowania. Dla każdego z nas znaczy to coś innego. Życie stawia przed nami tyle wyzwań, że o możliwość świadczenia o Nim nie musimy się martwić. Pytaniem jest jednak to, czy chcemy to robić, czy może raczej opuszczamy Go, aby przeżyć życie na własną modłę.

Panie Jezu, Ty doświadczyłeś odrzucenia i osamotnienia. Naucz nas wiernie trwać przy Tobie i naśladować Cię, niosąc nasz własny krzyż.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś