Nie zagadujmy Boga, szkoda czasu

Św. Hieronim, Albrecht Durer_m

Św. Hieronim, Albrecht Durer

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień

Mt 6, 7-15

______________________________________________________________________________________________________________

Słowo Boże

► Posłuchaj!

Pan jest twoim Stworzycielem – twoje ciało, umysł i dusza należą do Niego. On daje ci każdego dnia wszystko, co potrzebne do życia. Pragnie też komunikować się z tobą, dlatego zaprasza cię do swojej szkoły modlitwy.

Najważniejsze jest zrozumieć i przyjąć, że Bóg jest moim Ojcem. Ojciec wie dobrze, czego potrzebują Jego dzieci. Dlatego w modlitwie wystarczyłoby właściwie tylko pierwsze słowo modlitwy Pańskiej: „Ojcze”. Czy czasem nie za dużo mówisz na modlitwie? Dlaczego nie wystarcza ci słowo „Ojcze”?

Jezus uczy nas siedmiu próśb. Ich wypowiadanie jest potrzebne nam. Musimy stale przypominać sobie, co dla Boga jest istotne i co nam naprawdę służy i pomaga. Czy te prośby są ważne również dla ciebie? Która z nich szczególnie cię porusza?

Czego pragniesz? Powiedz Bogu, o czym myślisz i czego szukasz. Powiedz: „składam to wszystko w twoje ręce, Ojcze. Ufam ci. Wiem, że zatroszczysz się o moje codzienne życie”.

Jesteś częścią tego pięknego świata, stworzonego przez Boga, który jest Ojcem. On kocha cię, dlatego objawił ci pragnienia swojego serca, swoją wolę. Proś o umiejętność jej przyjęcia i realizowania. Proś o przeczucie pełni i szczęścia, do których Boża wola chce cię doprowadzić.

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Iz 55,10-11)

Skuteczność słowa Bożego

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.

To mówi Pan Bóg:
„Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich: nie wraca do Mnie bezowocnie, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 34,4-5.6-7.16-17.18-19)

Refren: Bóg sprawiedliwych uwolnił z ucisków.

Wysławiajcie ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością, *
oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
Oto wołał biedak i Pan go usłyszał, *
i uwolnił od wszelkiego ucisku.

Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych, *
uszy Jego otwarte na ich wołanie.
Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
By pamięć o nich wymazać z ziemi

Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki.
Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 4,4b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (Mt 6,7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.
Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Pokusa wielomówstwa

Często wydaje nam się, że im więcej będziemy do Boga mówić, tym lepsza będzie nasza modlitwa. Ona sama zresztą przekształca się zbyt często w dialog petenta z tym, który może zrealizować jego listę życzeń. Nie o to chodzi w modlitwie. Bóg wie czego nam potrzeba i nawet jeśli zanosimy do Niego nasze prośby, to czynimy to raczej ze względu na nas, abyśmy w ten sposób otworzyli oczy na prawdziwe potrzeby nas samych oraz bliźnich i wprowadzili do naszego życia pewną harmonię. Modlitwa to nie koncert życzeń! Ona jest relacją, zjednoczeniem z Bogiem, który zawsze chce dać nam więcej, niż to, o co prosimy. On chce dać nam siebie samego. Niestety nie zawsze umiemy to dostrzec i przyjąć ten cenny dar.

Panie Jezu, Ty nauczyłeś nas modlitwy doskonałej. Niech stanie się ona prawdziwym chlebem naszego życia duchowego.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś