Polecenie “nie sądźcie…” nie oznacza bierności i tolerancji w stosunku do zła

Jezus i cudzołożnica

Cytat dnia

Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu.
św. Jan Paweł II

Słowo Boże

Wielki Post, Łk 6, 36-38

 

► Posłuchaj!

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Polecenie “nie sądźcie…” nie oznacza bierności. Nie znaczy też: “nie zwracaj uwagi bliźniemu”. Jezus raczej wskazuje, że zmienianie człowieka należy zaczynać od siebie. Zanim coś powiesz bliźniemu, zobacz, czy problem nie jest w tobie. A gdy doświadczysz trudu pracy nad sobą, z większym szacunkiem i miłością będziesz mógł pomóc innym.

Porozmawiaj z Jezusem o twoich problemach z osądzaniem innych. Poproś, aby dał ci siłę do pracy nad sobą. Poproś, by pomógł ci być z ludźmi i obok nich, a nie nad nimi. 

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Dn 9,4b-10)

Wyznanie grzechów

Czytanie z Księgi proroka Daniela.

O Panie mój, Boże wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań!
Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całego narodu kraju.
Tobie, Panie, należy się sprawiedliwość, nam zaś wstyd na twarzach, jak to jest dziś: mieszkańcom Judy i Jerozolimy oraz całemu Izraelowi, bliskim i dalekim we wszystkich krajach, do których ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali.
Panie! Wstyd na twarzach niech okrywa nas, naszych królów, naszych przywódców i naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Pan zaś, nasz Bóg, jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, naszego Boga, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 79,8.9.11.13)

Refren: Nie czyń nam, Panie, według naszych grzechów.

Nie pamiętaj nam win przodków naszych, +
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie, *
bo bardzo jesteśmy słabi.
Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco, +
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól *
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie *
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.
My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody +
będziemy wielbić Ciebie na wieki *
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Am 5,14)

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli,
a Pan Bóg będzie z wami.

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków.

EWANGELIA  (Łk 6,36-38)

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.

Oto słowo Pańskie.

KOMENTARZ

Potrzeba miłosierdzia

 

Każdy z nas potrzebuje Bożego miłosierdzia – bez niego nie ma dla nas zbawienia. Mimo że sami wielokrotnie zanurzamy się w Bożym miłosierdziu działającym poprzez sakramenty i poza nimi, trudno nam jednak okazać miłosierdzie innym ludziom. Zbyt często jesteśmy jak nielitościwy dłużnik, który mimo że jemu wiele darowano, nie potrafił czy też nie chciał darować temu, który był winien względem niego (por. Mt 18, 23-35). Uczyńmy krok pojednania, aby do nas nigdy nie znalazły zastosowania słowa Ewangelii: Jesteś złym człowiekiem! Darowałem ci cały dług, bo mnie prosiłeś. Czy i ty nie powinieneś był zmiłować się nad swoim dłużnikiem, tak jak ja zmiłowałem się nad tobą? I pan rozgniewany wydał go katom, dopóki nie odda mu całego długu. Podobnie postąpi z wami mój Ojciec, który jest w niebie, jeśli każdy z was szczerze nie przebaczy swojemu bratu (Mt 18, 32-35).

Panie Jezu, Ty jesteś przykładem doskonałego miłosierdzia i przebaczenia. Pomóż nam realizować ten ideał także w naszym życiu.

Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś