Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali

Cytat dnia

W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham».
Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama.
Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga.
Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego».
***
Ojciec bowiem nie sądzi nikogo, lecz cały sąd przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu.
Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał. (J5 22-23)

Słowo Boże

Wielki Post, J 8, 31-42

► Posłuchaj!

Wierzysz w Jezusa Chrystusa. Powinieneś jednak dbać o to, aby twoja wiara mogła wzrastać, bo inaczej stracisz ją, nie wiedząc nawet kiedy. Odłóż wszystko, co cię rozprasza, i przygotuj się na to, co Pan chce ci powiedzieć.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 8, 31-42
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?”» Odpowiedział im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca». W odpowiedzi rzekli do Niego: «Ojcem naszym jest Abraham». Rzekł do nich Jezus: «Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego». Rzekli do Niego: «Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga». Rzekł do nich Jezus: «Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał».

Tym razem Jezus zwraca się do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Mają już wiarę, ale muszą zrobić kolejny krok – poznać prawdę i pozwolić, by ich wyzwoliła. Oni jednak nie chcą tego zrozumieć: „Przecież my już jesteśmy wolni. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę”. Duma przeszkadza im ruszyć dalej. Z czego jesteś szczególnie dumny w swoim życiu? Czy przeszkadza to w jakiś sposób twojej relacji z Bogiem?

Być synem, według Jezusa, oznacza naśladować Ojca. Jest to sprawa działania: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama”. Jezus jest doskonałym Synem Boga Ojca, ponieważ wykonuje Jego wolę. Dlatego może wyzwolić cię z niewoli grzechu i pomóc ci stać się synem lub córką Boga Ojca. Co oznacza dla ciebie bycie dzieckiem?

Być synem lub córką Boga znaczy też – kochać. Miłość wynika z wolności. Wyzwolonemu otwierają się oczy, dzięki temu może wyjść na spotkanie braci i sióstr. Żydzi zdają sobie sprawę, że Bóg jest Ojcem, ale jeszcze nie potrafią kochać Jezusa, a w Nim również innych ludzi. Dokąd ciebie prowadzi twoja wiara?

Przyjdź do Jezusa i proś Go, aby cię wyzwolił z twojego grzechu, z twojej małej wiary, z twojej małej miłości. Spokojnie odetchnij Jego wolnością i zobacz świat Jego oczami, oczami Miłości.

 

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Dn 3, 14-20.91-92.95)Ocalenie trzech młodzieńcówCzytanie z Księgi proroka Daniela.

Król Nabuchodonozor powiedział: „Czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abed-Nego, że nie czcicie mojego boga ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi, w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?”
Szadrak, Meszak i Abed-Nego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: „Nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu. Jeśli zaś nie, wiedz królu, że nie będziemy czcić twego boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś”.
Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abed-Nega. Wydał rozkaz, by rozpalono piec siedem razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś najsilniejszym spośród swego wojska polecił związać Szadraka, Meszaka i Abed-Nega i wrzucić ich do rozpalonego pieca.
Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: „Czy nie wrzuciliśmy trzech związanych mężów do ognia?” Oni zaś odpowiedzieli królowi: „Rzeczywiście, królu”. On zaś w odpowiedzi rzekł: „Lecz widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego; wygląd czwartego przypomina anioła”.
Nabuchodonozor powiedział na to: „Niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abed-Nega, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W Nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu bogu poza Nim”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Dn 3,52.53-54.55-56)

Refren: Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię pełne chwały i świętości, *
chwalebne i wywyższone na wieki.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej Twojej chwały, *
bardzo chwalebny i sławny na wieki.
Błogosławiony jesteś na tronie Twego królestwa, *
bardzo chwalebny i sławny na wieki.

Błogosławiony jesteś Ty, co spoglądasz w otchłanie, +
co na Cherubach zasiadasz, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, *
pełen chwały i sławny na wieki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 3,16)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (J 8,31-42)

Prawdziwe wyzwolenie przez Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”.
Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»”
Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”.
W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”.
Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”.
Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.
 
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ
Poznać prawdę
 
Choć zapewne powiemy, że zawsze chcemy znać prawdę, to rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana. Często wolimy być okłamywani przez innych lub nawet okłamujemy sami siebie, gdyż jest to dla nas łatwiejsze. Choć na początku wiemy, że zdążamy na bezdroża, to dosyć szybko się do nich przyzwyczajamy i nie chcemy zrezygnować z prowadzącego po nich kłamstwa. Ci, którzy powiedzą nam prawdę prosto w oczy, stają się naszymi zajadłymi wrogami. Czasem nawet, w przenośni czy też dosłownie, jesteśmy gotowi ich zabić, tak jak chcieli to uczynić – i w końcu dopięli swego – ci, do których przyszedł Jezus, aby objawić im prawdę od Boga.

Jezu Chryste, Ty jesteś drogą i prawdą, i życiem. Wyzwól nas, prosimy, z niewoli kłamstwa, które zadaje nam śmierć.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś