Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa…

 

… i czyny

Cytat dnia

 

Jezus nie zraża się niechęcią, przewrotnością, niesprawiedliwym atakiem ze strony Żydów. Szuka różnych dróg dotarcia do ich serc i umysłów. Odwołuje się do oczywistości dobrych czynów. Cytuje tak bliskie ich myśleniu Prawo. W końcu próbuje rozumowego wywodu. Bóg walczy o człowieka nawet bardzo zagubionego. Czy przypominasz sobie, jak walczył o ciebie?

Słowo Boże

Wielki Post, J 10, 31-42

► Posłuchaj!

Zdarza się, że jesteś świadkiem niesprawiedliwych i pochopnych ocen. Być może często sądzisz innych tylko na podstawie własnych wyobrażeń czy projekcji i nie starasz się zrozumieć rzeczywistych motywacji ich działania. Czy niepokoi cię to? Co robisz, aby tak się nie działo?

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg Świętego Jana
J 10, 31-42
Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami jesteście?” Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże – a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.

Pan Jezus zostaje oskarżony o bluźnierstwo. Żydzi chwytają za kamienie, chcą Go zabić. Są zbulwersowani. Jezus po raz kolejny stara się wytłumaczyć im najgłębsze motywacje swojego działania. Jednak oni nie chcą słuchać Jego tłumaczeń. Wolą swoje uprzedzenia, wyobrażenia i osądy.

Jezus nie zraża się niechęcią, przewrotnością, niesprawiedliwym atakiem ze strony Żydów. Szuka różnych dróg dotarcia do ich serc i umysłów. Odwołuje się do oczywistości dobrych czynów. Cytuje tak bliskie ich myśleniu Prawo. W końcu próbuje rozumowego wywodu. Bóg walczy o człowieka nawet bardzo zagubionego. Czy przypominasz sobie, jak walczył o ciebie?

Pan zaprasza do wsłuchiwania się w Słowo Boże, ale też do uważnego słuchania bliźniego, uważnego wpatrywania się w otaczający świat. Bóg Ojciec wciąż dokonuje swoich dzieł, jest aktywny w swoim stworzeniu, inicjuje procesy i im towarzyszy. Ile razy czynił to w twoim życiu?

Módl się tymi słowami: Panie Jezu, nie pozwól mi nigdy zastygnąć w schematach i uprzedzeniach. Proszę, rozbijaj jej zawsze i doszczętnie, gdy przeszkadzają mi kochać Ciebie i moich bliźnich.

 

Liturgia Słowa na dziś

PIERWSZE CZYTANIE  (Jr 20,10-13)Pan czuwa nad sprawiedliwymCzytanie z Księgi proroka Jeremiasza.

Tak, słyszałem oszczerstwo wielu: „Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego!” Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: „Może da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim!”
Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na sumienie i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi! Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę.
Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 18,2a-3.4-6a.7)

Refren: Pana wzywałem i On mnie wysłuchał.

Miłuję Cię, Panie, mocy moja, *
Panie, opoko moja i twierdzo, mój wybawicielu.
Boże, skało moja, na którą się chronię, *
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.

Wzywam Pana, godnego chwały, *
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Ogarnęły mnie fale śmierci +
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę, *
opętały mnie pęta otchłani, schwyciły mnie sidła śmierci.

Wzywałem Pana w moim utrapieniu, *
wołałem do mojego Boga
ij głos mój usłyszał ze świątyni swojej, *
dotarł mój krzyk do Jego uszu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem,
Ty masz słowa życia wiecznego.

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA  (J 10,31-42)

Jezus oskarżony o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować ?”
Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga”.
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: «Ja rzekłem: Bogami jesteście?» Jeżeli Pismo nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże — a Pisma nie można odrzucić – to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», dlatego że powiedziałem: Jestem Synem Bożym? Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie. Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”.
I znowu starali się Go pojmać, ale On uszedł z ich rąk. I powtórnie udał się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał.
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale że wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. I wielu tam w Niego uwierzyło.
Oto słowo Pańskie.
KOMENTARZ
Bezrefleksyjne chrześcijaństwo
 
Za bardzo przyzwyczailiśmy się do nauczania Jezusa, aby czuć jego rzeczywistą siłę. W zasadzie nic nas w nim nie szokuje. Czy rzeczywiście akceptujemy wszystkie treści, które ono w sobie niesie, czy może po prostu się nad nim nie zastanawiamy? Skoro było tak szokujące dla Jemu współczesnych, to dlaczego nie wywołuje w nas najmniejszego poruszenia? Czy rzeczywiście nasza wiara jest tak głęboka i dojrzała, że nie rodzą się w nas żadne wątpliwości czy oznaki sprzeciwu? A może uciekamy przed wątpliwościami, przybierając pozę dobrego chrześcijanina, a w rzeczywistości nie do końca nawet wiemy, co niesie orędzie Jezusa. Bezrefleksyjne chrześcijaństwo wcale nie jest obecne gdzieś tam, daleko. Często sami jesteśmy jego gorliwymi wyznawcami.
 
Duchu Święty, Ty prowadzisz nas do poznania całej prawdy. Pomóż nam odkryć naszą niewiedzę i niewiarę, abyśmy dzięki Twojemu przewodnictwu doszli tam, gdzie czeka na nas Jezus.
Rozważania zaczerpnięte z „Ewangelia 2017”
Autorzy: o. Daniel Stabryła OSB, o. Michał Legan OSPPE
Edycja Świętego Pawła

O autorze: Słowo Boże na dziś