Macedoński scenariusz w Polsce

Cztery dni temu, 5 maja 2017, w Salonie24 ukazała się notka Bazylego1969 “Macedończycy rządzą nad Wisłą!” {TUTAJ (link is external)}. Autor zacytował w niej fragment opracowania “Soros i najbardziej przemilczana kolorowa rewolucja” pióra Mariusza Agnosiewicza. Zostało ono opublikowane w portalu Racjonalista.pl {TUTAJ (link is external)}.

Jak twierdzi Agnosiewicz, podjęta przez “totalną opozycję” próba zablokowania polskiego Sejmu i uniemożliwienia uchwalenie budżetu oraz okupacja sali obrad zwana “ciamajdanem” nie była wcale autorskim projektem PO i Nowoczesnej. To dosłowna powtórka takiego samego postępowania macedońskich socjaldemokratów pragnących obalić konserwatywny rząd Mikołaja Gruewskiego. Miało to miejsce w grudniu 2012. Agnosiewicz pisze:

” Pierwszy akt kolorowej rewolucji rozegrał się w grudniu 2012, kiedy opozycja postanowiła zablokować uchwalenie budżetu, rozpoczynając okupację parlamentu połączoną z rozróbami aktywistów przed parlamentem. Początkowo postanowili sparaliżować budżet składając do niego 1126 poprawek i domagając się obcięcia wydatków o 11%. Rząd zgodził się na obcięcie wydatków o 3 mln euro a nie 204 mln jak chciała opozycja. Macedonia jest jednym z najmniej zadłużonych państw Europy. W reakcji przeszli do paraliżu fizycznego. Zaczęli torpedować prace komisji, m.in. wyłączając mikrofon, okupując fotel przewodniczącego. Jednocześnie sprowadzili pod parlament tłumy agresywnych aktywistów, pod pretekstem zapobieżenia łamaniu konstytucji przez rząd. Chodziło o to, że marszałek sejmu przeniósł procedowanie nad budżetem bezpośrednio na obrady plenarne wobec sparaliżowania przez opozycję prac komisji. W trakcie obrad plenarnych opozycja zaatakowała fizycznie marszałka sejmu. Wobec niemożności procedowania w sali plenarnej marszałek przeniósł obrady do innej sali, gdzie budżet został uchwalony bez obecności posłów opozycji. Okupacja parlamentu trwała ok. dwa tygodnie.”.

Prawda, że brzmi znajomo? Okazało się to zresztą niezbyt skuteczne. Partia Gruewskiego rządziła Macedonią przez 10 lat, aż do grudnia 2016, mimo nacisków ze strony socjaldemokratów, którzy grozili m.in. bojkotem wyborów samorządowych. Było to możliwe dzięki koalicji z partiami mniejszości albańskiej. W wyborach parlamentarnych pod koniec 2016 roku partia Gruewskiego zdobyła 50 mandatów, a socjaldemokraci Zorana.Zaeva – 49. Socjaldemokraci zdołali jednak przeciągnąć na swoją stronę największa partie albańską i pozbawić Gruewskiego władzy.

W Macedonii wciąż nie jest spokojnie. W dniu 28.04.2017 doszło w Skopje do gwałtownych zamieszek spowodowanych wyborem Albanczyka na przewodniczącego parlamentu. Demonstranci wtargnęli do gmachu parlamentu i pobili Zorana Zaeva {TUTAJ (link is external)}. Agnosiewicz opisuje jak różne organizacje finansowane przez Sorosa zwalczały rząd konserwatystów, popierając socjaldemokratów. W tej chwili ludzie Sorosa robią to samo w Polsce, walcząc z PiS. Agnosiewicz stwierdził, że:

” można bowiem odnieść wrażenie, że nie tylko pewne rzeczy macedońskie są powielane w Polsce, ale i poprawiane, tak jakby Macedonia była poligonem doświadczalnym dla Polski.”.

Mam jedną krytyczną uwagę: Agnosiewicz traktuje Sorosa jako samodzielnie działającą siłę, niezależną od nikogo. Jest to obraz fałszywy. Soros jest przedstawicielem rodziny Rothschildów i realizuje cele części globalnej finansjery związanej z nimi. W portalu Odbudowarp.pl {TUTAJ (link is external)} ukazał się tekst ” SOROS ZDEMASKOWANY W NIEMIECKIEJ TV! NWO UJAWNIONE?!”. Czytamy w nim:

“Niemiecka stacja telewizyjna kla.tv dokonała czegoś, co może obudzić świat z letargu – George Soros zdemaskowany, wraz z żydowskim rodem Rothschildów! Tak odważnego posunięcia ze strony mediów nie spodziewał się chyba nikt.
Soros został przedstawiony w telewizji jako miliarder napędzający największe przemiany obecnego świata. Usprawiedliwiając się promowaniem „wolności” i „demokracji”, za pomocą swoich kontaktów i pieniędzy wielokrotnie zmieniał losy historii. Już podczas zimnej wojny sporo kombinował, wspierając antyrządowe ruchy społeczne. Obecnie, 86-letni żydowski miliarder, posiada m.in. ogromną grupę organizacji pro-imigranckich (działających m.in. na terenie Polski!), a niektóre z nich wydają rocznie ponad MILIARD dolarów, by zmienić opinię społeczeństw m.in. Polski i Węgier, do imigrantów z północnej Afryki i Lewantu.
Telewizja przedstawiła wydarzenia z Rosji, z ubiegłego roku. Wymiar sprawiedliwości tego kraju usunął z niego dwie organizacje Sorosa (z których m.in. jedna odpowiadała za szkolenie ludzi protestujących na Ukrainie). Są to OSI Assistance Fundation i Open Society Fundation. Rosja usprawiedliwia swoją decyzję tym, że obie organizacje „są zagrożeniem dla zgodnego z konstytucją porządku Rosji i dla bezpieczeństwa państwa.”. Niemiecka telewizja usprawiedliwiła rosyjskie działania, informując o zbrodniczych działaniach Sorosa, którego „zatrudnia” rodzina Rothschildów.”.

O autorze: elig