Archiwum 4 sierpnia 2017

style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 95
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajciePrzyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *z weselem śpiewajmy Mu pieśni.Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajciePrzyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.Albowiem On jest naszym Bogiem, *a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcieObyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *jak na pustyni w dniu Massa,gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Psalm responsoryjny

Ps 95
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajciePrzyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, *wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, *z weselem śpiewajmy Mu pieśni.Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajciePrzyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, *klęknijmy przed Panem, który nas stworzył.Albowiem On jest naszym Bogiem, *a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcieObyście dzisiaj usłyszeli głos Jego: †«Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, *jak na pustyni w dniu Massa,gdzie Mnie kusili wasi ojcowie, *doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła».Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Drugie czytanie

2 Tm 1, 6-8. 13-14
Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do TymoteuszaNajdroższy:Przypominam ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą!Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka.

Śpiew przed Ewangelią

1 P 1, 25
Alleluja, Alleluja, AllelujaSłowo Pana trwa na wieki.Właśnie to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia

Łk 17, 5-10
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaApostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono?Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».