Archiwum 29 sierpnia 2017

style="float: left margin-right: 100px" class="subsec psalm">

Psalm responsoryjny

Ps 111 (110), 1b-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b)
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaZ całego serca będę chwalił Pana * w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, * zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaDzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, * wszystkie Jego przykazania są trwałe, ustalone na wieki wieków, * nadane ze słusznością i mocą.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaZesłał odkupienie swojemu ludowi, * na wieki ustanowił swoje przymierze, imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Psalm responsoryjny

Ps 111 (110), 1b-2. 7-8. 9 i 10c (R.: 5b)
Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaZ całego serca będę chwalił Pana * w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, * zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaDzieła rąk Jego są sprawiedliwe i pełne prawdy, * wszystkie Jego przykazania są trwałe, ustalone na wieki wieków, * nadane ze słusznością i mocą.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: AllelujaZesłał odkupienie swojemu ludowi, * na wieki ustanowił swoje przymierze, imię Jego jest święte i wzbudza trwogę, * a Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu Albo: Alleluja

Śpiew przed Ewangelią

J 13, 34
Alleluja, alleluja, allelujaDaję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia

Łk 10, 25-37
Słowa Ewangelii według Świętego ŁukaszaPowstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»