My chcemy Boga?

 • Jest jeden Bóg.
 • Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
 • Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
 • Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
 • Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
 • Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Dziesięcioro Bożych Przykazań

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz wymawiał Imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij Ojca twego i Matkę twoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego swego.

Siedem grzechów głównych

 • Pycha.
 • Chciwość.
 • Nieczystość.
 • Zazdrość.
 • Nieumiarkowanie.
 • Gniew.
 • Lenistwo.

Uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała

 • Grzeszących upominać.
 • Nieumiejętnych pouczać.
 • Wątpiącym dobrze radzić.
 • Strapionych pocieszać.
 • Krzywdy cierpliwie znosić.
 • Urazy chętnie darować.
 • Modlić się za żywych i umarłych.
 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Więźniów pocieszać.
 • Chorych nawiedzać.
 • Umarłych pogrzebać.

Czy My naprawdę chcemy Boga? Tego Boga?

O autorze: Ywzan Zeb