Piorunująca siła filmu Agnieszki Holland „Pokot” – posłowie PiS rozpoczęli walkę o „prawa zwierząt”

Upadł mit o zupełnym braku wrażliwości posłów PiS-u na postulaty zielonej lewicy. Będący pod ogólnym wrażeniem, a także pod wpływem argumentacji zagranicznych lobbystów, PiS postanowił zakazać hodowli zwierząt futerkowych oraz „ucywilizować sytuację zwierząt w Polsce”.

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Krzysztof Czabański, onegdaj członek młodzieżówki socjalistycznej i zaangażowany komunista z PZPR,  który uczył się wrażliwości dziennikarskiej w komunistycznych periodykach,  szlifując dodatkowo swój talent m.in. w Gazecie Wyborczej. Widocznie przechył solidarnościowy w 1980 roku, któremu uległ, nie wpłynął zasadniczo na to, czym nasiąkła za młodu skorupka pana posła.

Zakaz prowadzenia farm futrzarskich

Projekt PiS zakazuje hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królika). Na otarcie łez hodowcy otrzymają czas na “wygaszenie hodowli” w formie 5-letniego vacatio legis.

Warto w tym kontekście zaznaczyć, że Polska jest jednym z największych producentów skór ze zwierząt futerkowych. Głównie na eksport . Według różnych opinii w branży pracuje bezpośrednio ok. 10 tys. osób, a pozostałe 40 tys. jest związane z branżą w sposób pośredni. Kilka miesięcy temu, Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi mówił – zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce nie ma i nie będzie. Co się zmieniło?

Przyjacielska więź zamiast łańcucha

Projekt ponadto zakłada wprowadzenie zakazu utrzymywania psów na uwięzi w nieodpowiedni sposób.

Cytat z uzasadnienia:

Na tym etapie ewolucji, człowiek winien uzmysłowić sobie, że łańcuch nie jest właściwym zabezpieczeniem ani psa, ani rewiru, którego pies ma pilnować. Zerwany łańcuch może skutkować ucieczką, ciekawego świata psa. Z kolei socjalizacja zwierzęcia oraz odpowiednia edukacja społeczeństwa z pewnością  przyniesie oczekiwany rezultat

Zakaz dawania mocnych klapsów

Projekt przewiduje rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami. Ustawa zakłada podwyższenie kary za zabójstwo lub uśmiercenie zwierząt z 2 lat pozbawienia wolności do lat 4. Za znęcanie się nad zwierzętami kara wynosić będzie 4 lata.

Niewykluczone, że wysokość kary w miarę postępu na świecie wzrośnie do lat 10- ciu, a potem być może będzie jeszcze wyższa. Porównajmy to z karami za zabójstwo prenatalne dziecka. Niektórzy sprawcy nie są karani w ogóle.

„W nowelizacji zabrania się organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub  licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest  przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji”.

Walka z bezdomnością wśród zwierząt

“Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zasady zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania określa uchwały rady gminy podejmowana co najmniej raz do roku (…)Psy na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu oznakowaniu mikroczipem. Koty na obszarze całego kraju mogą podlegać oznakowaniu mikroczipem”.

Koniec.

Napisałem koniec, bo nie warto już więcej na ten temat pisać. Znaczna cześć proponowanych regulacji wraz z uzasadnieniem to typowy lewicowy bełkot. Nie darzę hodowców futer żadnym specjalnym sentymentem. Uważam, że można wprowadzić zapisy zmniejszające lub eliminujące cierpienie zwierząt, lecz zamysł likwidacji tej branży oraz  ględzenie o prawach zwierząt, w sytuacji ustawowego łamania wielu praw naturalnych dotyczących człowieka, jest kompromitacją PiS.

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.