Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez grupę europosłów PO

Rozpatrzenie tej sprawy przez organy ścigania pokaże nam, czy państwo polskie jest wciąż państwem teoretycznym, czy może zaczęło normalnie działać.

Sześcioro posłów Platformy do Parlamentu Europejskiego – Michał Boni, Róża Thun, Danuta Huebner, Julia Pitera,Danuta Jazłowiecka i Barbara Kudrycka  – mogło dopuścić się przestępstwa naruszając art. 129 Kodeksu karnego, który mówi o działaniu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 129 kk. zakłada, iż ten, kto, będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. /TVPINFO/

Wymienieni eurodeputowani  głosowali za przyjęciem rezolucji PE zwiększającej ryzyko nałożenia sankcji na Polskę oraz utratę reputacji międzynarodowej

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Podaj dalej
0Shares

O autorze: Redakcja