Ziemkiewicz: Mit Piłsudskiego szkodzi Polakom.

Zamach majowy 1926 r. Wojska rządowe w Śródmieściu Warszawy Autor:Reprodukcja: Marek Skorupski Źródło: Agencja FORUM

 

Żyjemy w cieniu marszałka Piłsudskiego. Polska zatraciła inne pomysły i wzorce. Piłsudski był patriotą, który całe życie poświęcił Polsce, ale z drugiej strony zniszczył w Polsce demokrację, dokonał zamachu stanu, był dyktatorem bynajmniej nie operetkowym, bowiem posługiwał się morderstwem, stworzył w Polsce obóz koncentracyjny, utrzymywał cenzurę i dyrygował pobiciami opozycji /dziennik.pl/ (1)

Siły polityczne popierające zamach majowy

  • PPS-Polska Partia Socjalistyczna
  • Stronnictwo Chłopskie
  • PSL „Wyzwolenie”
  • KPP- Komunistyczna Partia Polski – inicjatywa własna bez dyrektywy Moskwy
  • niektóre partie mniejszości narodowych (Niemcy, Żydzi, a także mniejszości na wschodzie)

Siły polityczne popierające legalny rząd – ugrupowania wchodzące w skład gabinetu Chjeno-Piasta:

  • Związek Ludowo-Narodowy
  • Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji
  • PSL „Piast”.

Wedle oficjalnych danych w czasie zamachu zginęło 215 żołnierzy i 164 cywilów. Symboliczną ofiarą był student Karol Levittoux (stryjeczny wnuk znanego polskiego działacza niepodległościowego Karola Levittoux), który zginął najprawdopodobniej z rąk podoficera walczącego po stronie piłsudczyków.

Spośród 11 członków nowego rządu Kazimierza Bartla, uformowanego po zamachu aż sześciu było masonami

“Po zamachu majowym znacznie wzrósł udział wolnomularzy w rządach Drugiej Rzeczypospolitej. Według Ludwika Hassa na stanowisku premiera przed 1926 nie było żadnego zidentyfikowanego masona, od 1926 do 1939 spośród 16 stanowisk 12 razy premierem był mason (z tego pięciokrotnie Kazimierz Bartel, trzykrotnie Walery Sławek). Ogółem spośród dziewięciu osób pełniących funkcję premiera po zamachu sześć było masonami. Wśród ministrów przed zamachem zidentyfikowanymi masonami było 7%; udział ten wzrósł do ok. 27% po zamachu”  -Wikipedia.

4 grudnia 1926 w Poznaniu z inicjatywy członków Związku Ludowo-Narodowego i przedstawicieli innych stronnictw prawicowych powstał Obóz Wielkiej Polski (OWP) grupujący prawicowych przeciwników sanacji.

Wiara Narodu Polskiego, religia rzymskokatolicka musi zajmować stanowisko religii panującej, ściśle związanej z państwem i jego życiem, oraz stanowić podstawę wychowania młodych pokoleń. Przy zapewnionej ustawami państwowymi wolności sumienia – zorganizowany naród nie może tolerować, ażeby jego wiara była przedmiotem ataków lub doznała obrazy z czyjejkolwiek strony, ażeby religią frymarczono dla jakichkolwiek celów lub prowadzono zorganizowaną akcję w celu rozkładu życia religijnego narodu.

_____________________________________________________________________________________________________________

(1) Cały artykuł

 

 

Podaj dalej
0Shares

O autorze: Redakcja