Stanowisko redakcji Ekspedyt.org w sprawie hipotezy spiskowej dotyczącej Żydów

W getcie. Kobieta umierająca z głodu na chodniku /fakt.pl/

 

Redakcja Ekspedyt.org uważa przedstawioną na łamach portalu hipotezę spiskową dotyczącą zaplanowania i sponsorowania holocaustu przez Żydów za niedorzeczność analogiczną z poglądem o zaplanowanym przez Polaków komunistycznym ludobójstwie (casus Dzierżyńskiego i innych).

Żydzi podczas podejmowania przez Niemców decyzji o zagładzie nie mieli nic do powiedzenia.

Gdyby międzynarodowej finansjerze żydowskiej w Europie i poza nią miało udać się jeszcze raz popchnąć narody do wojny światowej, rezultatem nie będzie bolszewizacja ziemi, a tym samym triumf żydostwa, lecz zniszczenie rasy żydowskiej w Europie

Adolf Hitler 30 stycznia 1939 r.

Nieludzka obojętność diaspory żydowskiej w USA, a także zachowania Żydów podczas holocaustu, należą do zupełnie innej kategorii zachowań i zostały w sposób dosadny opisany przez Arendt i naocznych żydowskich świadków historii. Sprawa dotyczy Judenratów.

Dla Żydów rola, jaką przywódcy żydowscy odegrali w unicestwieniu własnego narodu, stanowi niewątpliwie najczarniejszy rozdział całej tej ponurej historii

Hannah Arendt /Eichmann w Jerozolimie/

 

Film z warszawskiego getta. Niezależnie od intencji ludzi, którzy stali za kamerami, nie zapominajmy, że sprawcami tego mordu byli Niemcy, którzy codziennie wywozili Żydów do swoich obozów śmierci.

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

O autorze: Redakcja