“Jak Pan Bóg dopełni historii zbawienia?” – Ks. Tadeusz Guz

“Jak Pan Bóg dopełni historii zbawienia?” – Ks. Tadeusz Guz

Wykład jest połączony z promocją arcyciekawej książki nawróconego na katolicyzm Żyda, prof. Harvardu, Roya Schoemanna pt. „Zbawienie bierze początek od Żydów” wydanej przez Wydawnictwo Sióstr Loretanek.

Jaką rolę w historii zbawienia wyznaczył Żydom Pan Bóg? Czy „ich czas” już na pewno bezpowrotnie minął? Czy ich pierwsza misja – „ludu wybranego” – dobiegła kresu?

O autorze: Redakcja