Pytania referendalne dotyczące zmiany konstytucji: Propozycja stałego zakotwiczenia Polski w UE i zagwarantowania nienaruszalności sojuszy

Prezydent Andrzej Duda na konferencji Narodowej Rady Rozwoju przedstawił propozycje pytań, w referendum zaplanowanym na 10 i 11 listopada 2018 roku.

Niektóre z zaprezentowanych pytania budzą poważne wątpliwości, co do ich merytorycznego sensu i intencji pomysłodawców.

Jest to np. pytanie 7.: Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej? Warto w tym kontekście podkreślić, że z powodu blokady informacyjnej duża część Polaków po prostu nie wie, że tzw. UE ogłosiła plan rozwoju w oparciu o manifest komunistyczny Spinellego.

Również pytanie 9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)? stanowi zaprzeczenie racjonalnych zasad prowadzenia polityki, które teoretycznie zakładają zmianę sojuszy w trakcie rozwoju sytuacji geopolitycznej. Ponadto budzi to skojarzenia z przeszłości, kiedy komunistyczny sejm w 1976 roku uchwalił poprawki do Konstytucji PRL, wprowadzając zapis o przyjaźni i współpracy z ZSRR, interpretowany jako nienaruszalność sojuszy.

Nie jest też jasne czy planowany zapis o referendach może dotyczyć w przyszłości zniesienia konstytucyjnej ochrony życia /casus Irlandii/

Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

Lista propozycji pytań referendalnych (za rmf24.pl):

1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem
a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
TAK – NIEb) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
TAK – NIE

2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla Państwa i Narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej 1.000.000 obywateli?

4. Czy jest Pani/Pan za odwołaniem się w preambule Konstytucji RP do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?

5. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny, polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych (takich jak świadczenia „500+”)?

6. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?

7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

10. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

11. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa także ojcostwa?

12. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?

13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

14. Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?

15. Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: Redakcja