Krzysztof Karoń: Janusz Korwin- Mikke mąci ludziom w głowach, zachwaszcza język

Wyzysk jest czymś dobrym. Jeżeli mam żonę muszę ją wyzyskać. W pracy człowieka wyzyskujemy do imentu; chcemy, aby panował wyzysk w pracy.

Janusz Korwin- Mikke

Właśnie te słowa oburzył Krzysztofa Karonia, który poświęcił czas, aby wyjaśnić pojęcia: zysk i wyzysk. Karoń uczynił to podczas tradycyjnej wizyty u Marcina Roli, a potem zrobił to po raz drugi (podczas ostatniej wizyty w czwartek)

Przypomnijmy – ze słownika języka polskiego:

wyzysk: wykorzystywanie, osiąganie korzyści kosztem innych

do imentu: całkowicie, zupełnie, do cna

W ostatnim czasie daje się zauważyć pewną ewolucję poglądów w środowisku, które nazywa siebie liberalnym. Hołdując liberalizmowi młodzi wyznawcy nie chcą lub nie potrafią połączyć „Wolności” z innymi wartościami istotnymi dla naszej kultury i cywilizacji. Sam JKM często wygłasza poglądy sprzeczne z ideą Wolności: “trzeba wziąć za pysk i wprowadzić liberalizm”

 

JKM jedzie czystym Habermasem

Poglądy JKM to socjaldarwinizm (wyścig szczurów)

O autorze: Redakcja