Trujące owoce postmodernizmu

Kiedy słucham ks. Guza lub Karonia mówiących o filozoficznych wynaturzeniach Szkoły Frankfurckiej i lewicy antykulturowej, o niszczeniu dorobku kulturowego cywilizacji łacińskiej – mam wrażenie, że to rozważania teoretyczne, analizy prac naukowych, manifestów itp.

Oczywiście są różne organizacje, które wcielają te programy w życie, takie jak „Fundacja Batorego”, „Krytyka Polityczna” itd. trudno mi jednak uwierzyć w to, że mają one bezpośredni, dający się zauważyć w skali kilku lat wpływ na stan świadomości przeciętnych zjadaczy chleba.

Niedawno trafiłem na relację z wykładu popularnonaukowego, która pokazuje jak zaawansowana jest destrukcja klasycznego paradygmatu naukowego na „zachodzie”.  Może powinniśmy wrócić do terminu „zgniły zachód” – ale w nowym znaczeniu?

Wykład nosi tytuł „The truth about mobile phone and wireless radiation” – „Prawda o telefonach komórkowych i promieniowaniu elektromagnetycznym”.

Prelegentka –  Dr Devra Davis, której tytuły i dokonania naukowe zapowiadający wyliczał przez ponad dwie minuty – w pierwszym zdaniu swojego wykładu powiada:

„Nie ma czegoś takiego jak jedna prawda. Prawda jest pojęciem względnym. Kiedyś prawdą było to, że Ziemia jest płaska”.

Zastanawiam się nad najbliższą przyszłością „ontologicznego” czasownika „być” (w angielskim – to be, is, are itd.). Czy zmieni się jego konotacja, czy raczej dla wzmocnienia efektu będzie się mówić: „według naszej grupy jest …”, „z mojego punktu widzenia jest …” itd?

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).