Ks. prof. Tadeusz Guz na „salonach”

O poniżaniu Polaków przez „Unię Europejską”, a także o źródle uprawianej destrukcji.

W neomarksizmie, czyli w szkole frankfurckiej nowej lewicy, chodzi o to, aby przekonać Europejczyków i ludzkość, że (…) jedyną racjonalną, według ich wyobrażeń ideologicznych postawą, jest postawa negacji rzeczywistości. Pojęciem kluczem jest pojęcie DESTRUKCJI. Nie afirmacja bytu- poznanie bytu i rozwój bytowości, tylko negacja i odrzucenie.

My, jako ludzie mamy jedną wykluczającą się alternatywę: albo wpiszemy się w racjonalność Boga osobowego objawionego w Jezusie z Nazaretu, albo opowiemy się po stronie opcji upadłego ducha, czyli zła.

Czym jest zło? Negacją bytu.

Pozycja człowieka jest jasna: albo albo.

Redaktor radia Wnet: kto za tym stoi, kto to promuje?

Ks. prof. Tadeusz Guz w odpowiedzi na to pytanie wymienił neomarksistów, a także m.in. Amnesty International, Greenpeace, które działają ponad narodami i państwami, wykorzystując do swoich celów UE.

Zapraszamy do wysłuchania.

Radio WNET.pl/dl/

O autorze: Redakcja