Donos na polską nauczycielkę do Ośrodka Monitorowania Zachowań Patriotycznych i Normalnych

Czy znają państwo historię Pawlika Morozowa? Stalinowska propaganda wykreowała go wzór do naśladowania dla dzieci. Cóż takiego zrobił bohater ZSRR? Doniósł odpowiednim władzom o spisku kułaków, do którego należał jego ojciec. Przytaczam tę historię ponieważ coraz częściej w Polsce osoby bardzo młode oraz starsze trudnią się donosicielstwem.

Dzisiejsze donosy są składane zgodnie z kryteriami marksizmu antykulturowego. Może być to donos ekologiczny, donos unijny, donos o klapsie, który został wymierzony dziecku przez rodzica, a także donos piętnujący osobę, która miała odwagę określić zjawisko lub rzecz adekwatną nazwą.

Jak można przeczytać w “dorzeczy.pl”: Pracująca w kieleckim IV Liceum Ogólnokształcącym nauczycielka biologii we wpisie na Facebooku krytycznie odniosła się do homoseksualizmu…

Jakiekolwiek propagowanie tych zachowań, marsze równości czy nie daj Boże chęć adoptowania dzieci przez takie pary powinna być szeroko negowana i zabraniana! Stanowcze nie upublicznianiu wizerunku takich osób. Jak chcą się kochać, to niech nie robią tego na forum publicznym. I tyle w tym temacie!

Po przeczytaniu wpisu nieokreślona liczba licealistów (donosiciele) zgłosiła to do Ośrodka Monitorowania Zachowań Patriotycznych i Normalnych zwanego oficjalnie Ośrodkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Ośrodek ten zajmuje się piętnowaniem zachowań normalnych nazywając je “faszyzmem, rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem”.

Najbardziej przykrym jest to, że od nauczycielki odcięła się dyrekcja Liceum dając popis politycznej uległości i wytresowania w duchu antykulturowej propagandy.

Wypowiedź godzi w dobro, społeczny status i godność wykonywanego zawodu nauczyciela (…) Jako nauczyciele uczymy tolerancji i szacunku dla każdego człowieka. Uważamy, że wolność słowa to prawo do wypowiadania własnych opinii, ale w granicach prawa innych ludzi.

______________________________________________________________________________________________________________

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych".