Karoń o wolnościowych bzdurach, koalicji prawicy, wyborach do PE

Aktualnie układ międzynarodowy, wszystkie siły zewnętrzne są zainteresowane tym, aby Polska nie poprawiła swojej obecnej sytuacji i nie weszła na drogę normalnego rozwoju. Polska ma być terytorium na którym mieszka zdewastowana wspólnota narodowa, nie mająca wystarczającej spójności umożliwiającej jej artykułowanie i obronę jej własnych interesów, nie mająca żadnego majątku produkcyjnego.

(…) Nie ma zdolności do produkcji jakichkolwiek dóbr, które są przedmiotem wymiany narodowej. Polska nie ma siły militarnej zdolnej jej obronić.

Brakuje mi w rozmowach prawicy opisania rzeczywistości.

Krzysztof Karoń stwierdził, że do tej pory nie usłyszał o celach, do których realizacji miałaby doprowadzić tworząca się koalicja prawicowa. Tzw. dobra zmiana nie zrealizowała swoich zamiarów, nie była, nie jest w stanie ich przeprowadzić. Zastanowienie się DLACZEGO w sprawach najważniejszych dla Polski “dobra zmiana”  nie jest w stanie przeprowadzić deklarowanych zmian, jest kluczowe dla prawej strony- dla nowej siły.

Prawa strona nie jest w stanie samodzielnie sprawować władzy. Dalsza cześć wywodu Karonia jest obroną rządu PiS, który jest prawdopodobnie szantażowany lub zagrożony szantażem sił zewnętrznych- groźba sankcji ekonomicznych.

 

______________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/dl

O autorze: Redakcja