Żydowska indoktrynacja polskich dzieci za zgodą pisowskiego kuratorium

Okazuje się, że nie tylko dewianci dobierają się do dzieci w polskich szkołach, ale czynią to również, za przyzwoleniem PiS-u, ośrodki żydowskiej propagandy w Polsce.

Niedawno, dzięki jednemu legioniście dowiedziałem się o kolejnej edycji ogólnopolskiego Konkursu „Nasi sąsiedzi – Żydzi”.

„Celem konkursu jest przywrócenie pamięci i popularyzowanie wiedzy na temat społeczności żydowskiej i funkcjonowania sztetli na terenie Polski przed 1939 r. oraz Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej (jak wiadomo Żydów ratujących Polaków nie było). Organizatorzy oczekują również prac konkursowych na temat wszelkich relacji polsko-żydowskich podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

Uczestnicy Konkursu rywalizują w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszym etapie uczniowie szkół podstawowych przygotowują indywidualnie rysunek upamiętniający ślady materialne obecności Żydów w ich regionie. Uczniowie szkół (ponadpodstawowych -przypis red.) przygotowują (indywidualnie lub drużynowo) wywiad/relację/film poświęcony funkcjonowaniu sztetli bądź udzielania pomocy Żydom w ich regionie.

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 kwietnia 2019 r. Finał konkursu odbędzie się 15 czerwca w sobotę podczas Spotkania z Kulturą Żydowską w ramach Dnia Kultur, w dawnej synagodze w Chmielniku. Przewidziane są atrakcyjne nagrody”.

Organizatorami konkursu są: Ośrodek Edukacyjno Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” w Chmielniku, Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy współudziale Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Jak za komuny… Czy nie ma ciekawszych tematów z polskiej historii, stanowiących do dziś białe plamy w świadomości Polaków?

_____________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/ekai.pl

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.