Sekretarz stanu USA Pompeo pogania PiS w sprawie żydowskich roszczeń

We also appreciate the importance of resolving outstanding issues of the past, and I urge my Polish colleagues to move forward with comprehensive private property restitution legislation for those who lost property during the Holocaust era.

Doceniamy również wagę rozwiązywania nierozstrzygniętych kwestii z przeszłości i wzywam moich polskich kolegów, aby poczynili postępy w zakresie kompleksowego ustawodawstwa dotyczącego restytucji mienia prywatnego dla osób, które utraciły nieruchomości w erze Holocaustu.

– Powiedział Sekretarz stanu USA Pompeo na spotkaniu z ministrem Czaputowiczem

Tajemnicą poliszynela jest to, że środowiska żydowskie chcą współtworzyć polską ustawę reprywatyzacyjną, w celu zadbania o zapisy prawne zobowiązujące Polskę do zapłaty za zniszczone przez Niemców, podczas II Wojny Światowej, nieruchomości obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.

Mówiąc o restytucji – zwrocie mienia Mike Pompeo spełnił swój obowiązek wynikający z ustawy 447, tzw. JUST.

Warto też zauważyć, Sekretarz Pompeo w swoim przemówieniu zakwalifikował jako postać pozytywną, Żyda Franka Blaichmana, komunistycznego zbrodniarza- funkcjonariusza UB. Przed wojną Blaichman był przywódcą oddziału postrzeganego jako banda rabunkowa.

Grupa utrzymywała kontakty z lokalną partyzantką komunistyczną. Według niektórych opinii była bandą rabunkową, i jako taka była zwalczana przez polską partyzantkę. Według pamiętnika Bleichmana oddział zamordował m.in. dwóch młodych żołnierzy AK. W 1944 według wspomnień Bleichmana, jego oddział, liczący już ok. 25 osób, brał udział wraz z Armią Ludową w znaczącej bitwie z Niemcami. Po wojnie rozpoczął pracę w Urzędzie Bezpieczeństwa, piastując w 1945 stanowisko po. kierownika Wydziału Więzień i Obozów kieleckiego WUBP. Po 1951 emigrował do USA.

______________________________________________________________________________________________________________

Ekspedyt.org/state.gov/dl

O autorze: Redakcja