Promocja LGBT jest zasadniczą częścią dzisiejszej rewolucji komunistycznej. Dlaczego jest legalna w Polsce?!

USA. Połowa członków „Satanic Temple” należy do grup LGBTQ

 

W drugiej połowie XX wieku zachodni marksiści podjęli decyzję o rozszerzeniu kurczącego się i mało aktywnego proletariatu o nowe grupy. Wybór padł na wszystkich tych, którzy mogli czuć się „dyskryminowani i prześladowani”. Zaczęto aktywizować mniejszości etniczne, a także wszystkie mniejszości, które swoim zachowaniem i aspiracjami odbiegały od norm, które do tej pory wyznaczała kultura. Było to zbieżne z marksistowskim pomysłem zmiany kultury na „nową kulturę” opartą na antywartościach, czyli na czymś, co tradycyjna kultura odrzucała jako patologię.

Nowy proletariat

Przyzwoici inaczej, myślący inaczej, kochający inaczej, kradnący inaczej, odczuwający inaczej swoją płeć i swoją rolę w społeczeństwie stali się nową falą rewolucji, która po zalaniu krajów zachodu dotarła teraz do Polski. Proces zdobywania instytucji kultury i nauki został zrealizowany podczas tzw. marszu przez instytucje, a zmiany w mentalności biernej publiczności zostały osiągnięte metodą inżynierii społecznej.

Dzisiejszy komunizm, czyli antykulturowy marksizm używa następujących szyldów i haseł: feminizm, antyfaszyzm, LGBT, a także szyldu ekologicznego (zieloni). W miarę postępu aborcję, która „chroni życie” zastąpiono możliwością zabijania dzieci nawet po ich urodzeniu, a tradycyjną tolerancję na tolerancję wyzwalającą/ represywną –  nietolerancję wobec prawicy i tolerancję dla ruchów lewicowych.

Co ma wspólnego promocja LGBT z pedofilią?

Kurator oświaty Barbara Nowak cytuje materiały WHO o edukacji seksualnej.

 

Tzw. polityka równościowa i antydyskryminacyjna, którą usiłuje wprowadzić do szkół Trzaskowski będący sam świadomym antykulturowym marksistą lub zwykłym sługą tej ideologii, jest wpisana w dłuższą strategię niszczenia dzieci w sensie zaburzenia ich naturalnego rozwoju, czego efektem ma być w przyszłości brak zdolności do normalnego funkcjonowania przejawiającego się m.in. brakiem zdolności do podejmowania tradycyjnych ról społecznych i brakiem zdolności do pracy.

Faktem budzącym najwyższe zaniepokojenie jest brak ustawy dekomunizacyjnej z istotną jej częścią– zakazem głoszenia współczesnej ideologii komunistycznej  zawierającej treści antykulturowe. Czy aktualnie rządzący są aż do tego stopnia nieświadomi, żeby nie widzieć swojej haniebnej dezercji na tym polu?

______________________________________________________________________________________________________________

Art. 72. Zasada dobra dziecka


1. Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.