Grzegorz Braun: nie infekujmy krwiobiegu wynalazkami Żydów, sodomitów i komunistów

Nie infekujmy krwiobiegu prawodawstwa i debaty publicznej wynalazkami, konstruktami typu „mowa nienawiści” ponieważ są to wynalazki Żydów, sodomitów i komunistów, w wiecznym poszukiwaniu pałki, knebla, którym będzie można zamknąć nam usta.

Żydzi nie mogąc wejść drzwiami, wrotami Gmachu Sprawiedliwości, wchodzą kuchennymi drzwiami i podrzucają roboczą definicję antysemityzmu. Temu dyktatowi ulegają kolejne kraje Europy. To się opakowuje jeszcze w taki frazes „mowa nienawiści”. Generalnie chodzi o to, żeby zamknąć usta tym wszystkim, którzy zachowują judeorealizm, a nie popadają w judeoidealizm”.

O autorze: Redakcja