Kazania pasyjne ks. prof. Tadeusza Guza

Zdrada prawdy skutkuje paktowaniem z szatanem!

(…) w diabelskiej grze już tylko o władzę. Bo innego celu szeroko pojęta polityka już nie ma. A jak ogołocono z Prawdy sceny polskiego teatru? Jaką zapaść w aspekcie Prawdy przeżywa kinematografia polska, która pod pozorem obrony Prawdy zamieniła film i kino na formę i miejsce przestępstwa przeciwko Prawdzie. Czyż potrzeba nam jeszcze innych przykładów na wyrażenie tragizmu zdrady Prawdy, której skutkiem jest paktowanie z szatanem?

Zło aborcji czy różne dewiacje postaw moralnych nazywają perfidnie „prawami człowieka” i „dobrem społecznym”. A to nie jest obiektywnie ładem, to nie jest obiektywie prawem, to nie jest obiektywnie dobrem, ale absurdem, a ten nie zasługuje na status prawa jako prawa, lecz jest ewidentnym i obiektywnym bezprawiem /PCh24.pl/

Ks. prof. Tadeusz Guz: Kim są współcześni „źli łotrzy”? Kazanie pasyjne cz. IV

Tematem szóstego kazania pasyjnego była sentencja: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. – Grzech Judasza w aspekcie jego ludzkiego rozumu polega na definitywnym zwątpieniu w prawdy Boże i we wszystkie pozostałe. Czyż chcemy przynależeć do Judaszów, zdrajców Boga, czy też do światłych, rozumnych, mądrych i świętych pokoleń dzieci Bożych przynależących do prawdziwego Boga na wieki?

O autorze: Redakcja