Co czeka polskich katolików? Albo powrót do korzeni albo śmierć w ogniu płonących katedr

„Każdy kto nawet w dobrej wierze działa w imię demokracji, republikanizmu, niepodległości, wolnego rynku, nie uwzględniając naczelnego celu jakim jest przywrócenie panowania Chrystusa, jest rewolucjonistą (mimowolnie sprzyja światowej rewolucji), a jego (pozytywne) wysiłki są jałowe”. Dotyczy to również walczących z żydowskim antypolonizmem za pomocą słomianego ognia.

„Cywilizacja nie musi już być zakładana ani nowe państwo budowane w chmurach. Ona istniała i istnieje; jest to cywilizacja chrześcijańska; jest to katolickie państwo. Jedyną kwestią jest jego ponowne ustanowienie i przywrócenie bezzwłocznie na jego naturalnych i Boskich fundamentach przeciw ciągle powtarzanym atakom przewrotnych utopii rewolucji i bezbożnictwa” (Papież Pius X; List apostolski Notre charge apostolique, 15 sierpnia 1910). /PCh24.pl/

Wielkim nieszczęściem dla Polski jest stan ducha i rozumu u wielu polskich patriotów, którzy grzesząc pychą i ignorancją wpuszczają słowa jednym uchem, a wypuszczają drugim bez żadnej refleksji. Odnosi się to do powyższych cytatów… Jeżeli ktoś je wysłuchał i zrozumiał stosuje się do nich za pomocą konkretnych działań. Emocje i towarzyszące im słowa w mediach społecznościowych nie są działaniem skutecznym.

W książce autorstwa  historyka, pisarza, publicysty, działacza katolickiego, założyciela stowarzyszenia Tradycja, Rodzina i Własność  Plinia Corrêi de Oliveiry pt. Rewolucja i Kontrrewolucja, zawarta jest zasadnicza teza, że chrześcijaństwo poddane zostało działaniu rewolucji, i że odpowiedzią na ten proces musi być kontrrewolucja. Sprawę omówił w sposób konkretny w Mediach Narodowych Marek Matecki.

Czym jest rewolucja?

Rewolucja to wszelkie działania, których celem jest zniszczenie prawowitego porządku. Prawowity Porządek: „jedynym autentycznym stanem rzeczy jest cywilizacja chrześcijańska”. Plinio Corrêa de Oliveira powołuje się na encyklikę papieża Leona XIII „Immortale Dei”

„Były niegdyś czasy, kiedy filozofia ewangeliczna rządziła państwami; wtenczas to dzielność owa i moc Boska chrześcijańskiej mądrości wniknęła w prawa, ustawy, obyczaje ludów, we wszystkie wreszcie stany i stosunki rzeczpospolitej; kiedy religia, przez Jezusa Chrystusa ustanowiona, niewzruszenie stojąc na tym stopniu godności, który jej się, należy, przychylnością panujących i ochroną prawna rządów wszędzie rozkwitała; gdy rząd duchowny ze świeckim łączyła zgoda i przyjazna wymiana usług”.

Wniosek: Ludzkie działania muszą być odnoszone do Objawienia Bożego, bo tylko ta zasada zapewni ochronę kulturze i cywilizacji. Ludzie wierzący mają obowiązek dążyć do takiego stanu rzeczy. (Wynika z tego konieczności przestrzegania Chrystusowego prawa także przez państwa). Rewolucja natomiast dąży do zbudowania świata nieprawowitego. Według Corrêi de Oliveiry rewolucja wciąż trwa i przejawia się w kryzysach: politycznym, społecznym, rodziny, państwa, gospodarki, kultury. (Dziś dodalibyśmy do tego kryzys migracyjny).

Stała liczba właściwości kryzysu:

  1. Kryzys jest powszechny (dotyczy wszystkich krajów)
  2. Kryzys jest jednością: składa się ze wszystkich wymienionych kryzysów. Głównym celem jest zniszczenie katolickiej cywilizacji.
  3. Kryzys jest totalny dotyczy wszystkich sfer ludzkiego działania.
  4. Kryzys jest dominujący. Wszystkie zachodnie państwa osiągnęły ten sam antychrześcijański kształt.
  5. Kryzys jest procesem trwającym w czasie, trwa od 500 lat. Zmienia swoje oblicza i przechodzi metamorfozy. ( Współczesne totalitarne ideologie: ideologia antysemityzmu i antykulturowy marksizm)

Rewolucja dzieli się na trzy warstwy:

  • Pierwszą są dążenia do wyzwolenia spod Bożego prawa.
  • Drugą warstwą jest rewolucja w ideach. Ludzie, którzy się poddali zaczynają ulegać konstruktom ideologicznym, doktrynom, których celem jest zmiana prawowitego porządku.
  • Trzecią jest rewolucja w faktach (krwawa lub bezkrwawa). Zmieniają się prawa i instytucje.

Rewolucja ma początek w nas: w naszych wyborach- zła, grzechu. Zmianę powinniśmy zacząć od zmiany siebie, inaczej wszelkie działania zwalczające te ruchy będą jałowe.

Powinniśmy dążyć do restytucji katolickiej cywilizacji. Każdy kto nawet w dobrej wierze działa w imię demokracji, republikanizmu, niepodległości, wolnego rynku, nie uwzględniając naczelnego celu jakim jest przywrócenie panowania Chrystusa, jest rewolucjonistą, a jego wysiłki są jałowe. /Media Narodowe/

Dlaczego powinniśmy posłuchać Plinia Corrêi de Oliveiry? Dlatego, że był mądrzejszy od nas. Przewidział  wybuch II Wojny Światowej, sojusz „syjamskich braci” nazizmu i komunizmu (trwał do 1941 r.), a także przestrzegał przed zagrożeniem ze strony Islamu (przed 1940 r.). Zmiany zapoczątkowane przez Sobór Watykański II uznał za początek rewolucji w Kościele.

„Najmłodszy deputowany w historii Brazylii, prowadził przez wiele lat Akcję Katolicką w São Paulo. Był tercjarzem karmelitańskim i członkiem Kongregacji Mariańskiej, adwokatem, nauczycielem akademickim, założycielem i animatorem dwóch czasopism, które wywarły głęboki wpływ na historię jego kraju, „O Legionario” oraz „Catolicismo”. 26 lipca 1960 r. założył Sociedade Brasileira de Defesa de Tradição, Familia e Propriedade (Brazylijskie Stowarzyszenie Obrony Tradycji, Rodziny i Własności), które miało rozwinąć się w dwudziestu sześciu krajach na pięciu kontynentach pod nazwą TFP”. /gloria.tv/

Źródło inspiracji i cytatów:

______________________________________________________________________________________________________________

Dla ambitnych: fragment encykliki papieża Leona XIIIImmortale Dei

„Były niegdyś czasy, kiedy filozofia ewangeliczna rządziła państwami; wtenczas to dzielność owa i moc Boska chrześcijańskiej mądrości wniknęła w prawa, ustawy, obyczaje ludów, we wszystkie wreszcie stany i stosunki rzeczpospolitej; kiedy religia, przez Jezusa Chrystusa ustanowiona, niewzruszenie stojąc na tym stopniu godności, który jej się, należy, przychylnością panujących i ochroną prawna rządów wszędzie rozkwitała; gdy rząd duchowny ze świeckim łączyła zgoda i przyjazna wymiana usług.

W ten sposób urządzone państwo przynosiło owoce nad wszelkie oczekiwanie, których pamięć trwa i trwać będzie, niezliczonymi dowodami dziejów stwierdzona tak, że żadnymi wybiegami nieprzyjaciół zatrzeć ani zaciemnić się nie da. – Że Europa chrześcijańska barbarzyńskie narody pokonała i z dzikich w łagodne przemieniła, a z zabobonów do prawdy przywiodła; że najazdy Mahometan zwycięsko odparła, że zachowała pierwszeństwo w cywilizacji i że zwykła innym być przewodniczką i nauczycielką w każdej gałęzi oświaty, że prawdziwą a tylostronną wolnością udarowała narody; że wiele rzeczy ustanowiła mądrze dla ukojenia nędzy, – za to bez wątpienia wielka winna wdzięczność religii, w której znalazła zachętę do przedsięwzięcia i pomoc do wykonania tak wielkich rzeczy. – Trwałyby zaiste po dziś dzień te same korzyści, gdyby była utrzymała się zgoda pomiędzy dwiema władzami, i większych jeszcze było można się słusznie spodziewać, gdyby powaga, nauka, rady Kościoła były znała zły większy posłuch i stalszą wiarę”.

Papież Pius X

Cywilizacja nie musi już być zakładana ani nowe państwo budowane w chmurach. Ona istniała i istnieje; jest to cywilizacja chrześcijańska; jest to katolickie państwo. Jedyną kwestią jest jego ponowne ustanowienie i przywrócenie bezzwłocznie na jego naturalnych i Boskich fundamentach przeciw ciągle powtarzanym atakom przewrotnych utopii rewolucji i bezbożnictwa” (List apostolski Notre charge apostolique, 15 sierpnia 1910). /PCh24.pl/

 

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.