Co wykazała sekcja zwłok zamęczonego Judasza z Pruchnika?

  1. Sekcja dotyczyła Judy Iskarioty, płeć męska, narodowość żydowska, kategoria moralna – zdrajca, kategoria eschatologiczna – potępiony.
  2. Metodą datowania za pomocą izotopu węgla 14C określono wiek truchła na ok. 2000 lat. Wniosek: ponad wszelką wątpliwość denat nie żył już, gdy zdarzenie w Pruchniku miało miejsce. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie przez powieszenie. Miejsce śmierci: Palestyna.
  3. Zespół biegłych nie był w stanie precyzyjnie określić przyczyn z powodu których drobiny zmaterializowanych kwantów energii znalazły się na fantomie z Pruchnika. Jedną z wątpliwych hipotez, którą nie sposób zweryfikować w sposób naukowy, jest teoria, że pneuma Judasza zostawia materialne ślady podczas potępieńczych eskapad na ziemi.

Wnioski i refleksje końcowe

Komisja odnosząc się do politycznej gęby dorobionej „Judaszkom” przez pobratymców zdrajcy, zwróciła uwagę na kilka aspektów świadczących o braku elementarnej logiki.

Jeden z tysięcy wizerunków Jezusa, krążących po sieci, nie mieszczących się w kategorii “antysemityzmu”.

“Dlaczego Żydzi tak bardzo bronią żyda Judasza? Judasz jest postacią biblijną. Był zdrajcą. Ci sami Żydzi broniący Judy nie kwapią się do obrony Jezusa i Maryi, też przecież żydów, gdy ci są obrażani. Atak na Jezusa i jego Matkę nie zawiera wątków antysemickich? Okazuje się, że nie zawiera (!), ale symboliczne wymierzenie kary zdrajcy Judaszowi już tak – jest antysemityzmem(!).

Zespół biegłych ocenia hucpę wywołaną przez niektóre środowiska żydowskie jako zwykłą socjotechnikę polegającą na wywieraniu presji na Polaków w celu ich zastraszenia. Wiele spraw tego typu inicjuje organizacja “Bezbronna Rzeczpospolita” (oficjalna nazwa: Otwarta Rzeczypospolita). “Bezbronna Rzeczpospolita” ma na celu urobienie Polaków do konsystencji zalęknionych niewolników, z których upodlona cześć będzie składać donosy, zgłaszając urojoną nienawiść i urojony antysemityzm”.

Agnieszka Wojdyła, zastępca burmistrza Pruchnika:

Pani burmistrz zapewnia, że władze gminy rozważają przeprowadzenie w szkołach zajęć dla dzieci: na temat tolerancji, mowy nienawiści, uprzedzeń na tle rasowym czy religijnym. Pomysł tak świeży, że jeszcze nie skonkretyzowany. /plus.nowiny24.pl/

O autorze: CzarnaLimuzyna

"Tylko prawda jest ciekawa". Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.