Kompromitacja państwa polskiego. Gorzka lekcja dla Polaków w rocznicę ludobójstwa na Wołyniu

Mnożą się pomniki ukraińskich ludobójców na Ukrainie. Kult Bandery stał się zasadniczą, oficjalną częścią ukraińskiej polityki historycznej. Ukraińcy bezczeszczą polskie miejsca pamięci, miejsca kultu religijnego i nieliczne polskie pomniki. Według polskiej historyk dr Lucyny Kulińskiej akty profanacji miały miejsce w miejscach gdzie odnaleziono szczątki polskich ofiar. Ukraina oficjalnie zabroniła ekshumacji polskich szczątków.

Dzisiaj wsparcie dla Ukrainy jest bezkrytyczne. Nic praktycznie od tego państwa się nie wymaga. Ani pochowania ofiar, ani przerwania kultu ludobójców. Czyli wszystko dajemy i nic w zamian za to nie otrzymujemy.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski

W roku 2018 Rada Obwodowa we Lwowie zażądała usunięcia posągów lwów z Cmentarza Orląt Lwowskich, które uznała za „symbol polskiej okupacji Lwowa” . /rmf24.pl/. Aktualnie polskie lwy są zasłonięte dyktą, co stanowi akt profanacji cmentarza.

 

O autorze: Redakcja