Michalkiewicz: YouTube realizuje żydowskie cele polityczne

Chodzi o to, aby doprowadzić społeczeństwo polskie do stanu bezbronności psychologicznej, i żeby tym łatwiej je obłupić ze skóry (…) trudno nam się spodziewać, że te środowiska żydowskie pozwolą na wolność słowa, w sytuacji, kiedy zamierzają nas obrabować.

– powiedział publicysta w rozmowie z redaktorem Markiem Mateckim z Mediów Narodowych.

W trakcie rozmowy Matecki  zacytował prof. Zybertowicza:

Prawda bardzo często w polityce przegrywa. Aby polityk mógł zabiegać o prawdę, musi zachować władzę, a żeby zachować władzę, często musi ulegać siłom zewnętrznym, które na to pozwolą i w tym pomagają.

Michalkiewicz odpowiedział:

Tak właśnie tę zasadę stosowała targowica (…) każdy zdrajca używa takich argumentów. Taka argumentacja kompromituje pana Zybertowicza.

Na koniec Stanisław Michalkiewicz zaapelował:

Nie poddawajmy się terrorowi Nie poddawajmy się żydowskim faszystom. Żydowskim celem jest, aby inne konkurencyjne narody przekształcić w nawóz historii. Żydzi nienawidzą cywilizacji łacińskiej. Drugim ośrodkiem są komuniści.

 

O autorze: Redakcja