Boję się, że za chwilę diabelskie lobby w Watykanie ogłosi krytykę wiecznego potępienia

Czytam i oczom nie wierzę:

„Papież Franciszek skrytykował instytucję kary dożywotniego pozbawienia wolności. Zdaniem papieża kara dożywotniego więzienia pozbawia skazańca szans na rozpoczęcie życia od nowa”.

Usuwając błędy z przeszłości, nie możemy przekreślić nadziei na przyszłość. Dożywotnie więzienie nie jest rozwiązaniem problemów, lecz problemem do rozwiązania. Ponieważ jeśli nadzieja jest zamknięta, społeczeństwo nie ma przyszłości. Nigdy nie pozbawiaj nikogo prawa do rozpoczynania od nowa! /do rzeczy.pl/

Bardzo mi przykro, ale nie da się usunąć błędów z przeszłości i ich konsekwencji. Nie da się przywrócić życia osobie zamordowanej. Kapłan może odpuścić grzechy mordercy, ale nie w jego kompetencji leży orzekanie o karze doczesnej, ani tym bardziej o Bożym Sądzie po jego śmierci. Marksistowska teologia wyzwolenia, której od dłuższego czasu orędownikiem jest papież („ostatecznie to komuniści myślą jak chrześcijanie”) , jest antychrześcijańską doktryną burzącą prawowity porządek, którego fundamentem jest tradycja katolicka.

Wszyscy chrześcijanie i ludzie dobrej woli są dziś wezwani do walki nie tylko z karą śmierci we wszelkich formach, legalnych czy nielegalnych. Mają też walczyć o poprawę warunków w więzieniach, z poszanowaniem godności ludzkiej osób pozbawionych wolności.

Mam nadzieję, że papież Franciszek pamięta to, co powiedział na początku swojego pontyfikatu: „Kto nie modli się do Boga, ten modli się do diabła”. Z tego punktu widzenia godnym krytyki jest również ten oto dokument wydany przez Najwyższy Komitet ds. braterstwa ludzkiego. Notabene nazwa jako żywo zaczerpnięta z nowo mowy ideologów New Age będących w sojuszu z marksizmem. Dokument twierdzący, że wolą Boga było powstanie po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa religii antychrześcijańskich jest sprzeczny z Ewangelią. Religie te są dziełem ludzi i nie powstały z inspiracji Ducha Św.

Bardzo proszę wszystkich czytelników i komentatorów o wypowiedzi szanujące urząd papieża Franciszka. Módlmy się o jego następcę, który będzie wierny nauce Jezusa Chrystusa.

Do odsłuchania cykl medytacji O. Augustyna Pelanowskiego, który wypowiada się w temacie. Polecane: Co się zdarzyło w Gibea cz. I, II, II, IV.

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.