Wolna Elekcja Jezusa Chrystusa na Króla Polski- Kraków 24XI 2019r.

Słowo wprowadzające:

W  imię Trójcy Przenajświętszej i przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
Chryste Królu, króluj w naszych sercach i w całej Polsce!

Internetowy Ruch Katolicki  “Domy Modlitwy św. JPII przekazuje nadzwyczajne Słowo Boże /6 orędzi/ otrzymane w ostatnim czasie przez członka naszego Ruchu, mistyczkę  (Alicję) Marię Michalinę od Apokalipsy, dotyczące warunku  duchowego  ratowania Polski przed III wojną światową, która według Maryi „wisi  na włosku”. Ratunkiem jest Obwołanie Chrystusa Króla Wszechświata  Królem  POLSKI poprzez przeprowadzenie Wolnej Elekcji na Błoniach Krakowa w dniu święta Chrystusa Króla Wszechświata tj. 24XI2019. Promotorami tego wydarzenia mają według Maryi być Pan Prezydent  Andrzej Duda jako reprezentant najwyższej władzy państwowej i ks. abp Marek Jędraszewski metropolita Archidiecezji Krakowskiej. Na nich ma się opierać główna oś działań organizacyjnych, a wspomagać ma abp Wacław Depo. Maryja na zasadach Wolnej Elekcji zaprasza wszystkich i Rząd, nowy Parlament i Episkopat. Pragnie powtórzenia tego co zrobił król Jan Kazimierz we Lwowie w 1656r.:„Trzeba to powtórzyć wraz z Episkopatem Polski z wolnej woli jak zechcą, tak jak S.B. Rozalia Celakówna to podała: „z Rządem na czele”. Dodajmy, że Wolna Elekcja jest najbardziej demokratyczną formę wyboru,  nie wymagającą  kolegialności urzędowej czy kościelnej, więc Maryja ma nadzieję, na „pospolite ruszenie” i na to, że przybędą ci, którzy autentycznie pragną realizować to wiekowe wyznanie wobec Polski: „Bóg, honor i Ojczyzna”. Takie ukierunkowanie wypływa również z dalszych słów Maryi: „Wzywam osobiście Rząd, Parlament jak się ustabilizuje, możecie to uczynić w wolnej woli, którą wam dał BÓG, a nie w zaślepieniu służąc „dwóm panom”….. Powtarzam: III wojna wisi w  powietrzu, jeśli POLSKA – Naród mój nie dokona tej „INTRONIZACJI MOJEGO SYNA W WOLNEJ ELEKCJI”……. Błagać, by ta Intronizacja w Wolnej Elekcji godnie się dokonała. I niech się tak stanie. Amen . Amen.  Amen.  /6/7X2019r.

Nie trudno się domyśleć, że dla wypełnienia tego największego w historii  zadania duchowego  Polski powinny być uruchomione wszystkie pomocne Polsce siły,  te wielkie i te małe. Według Maryi, powinien być dany  „Manifest ogłoszeniowy w mediach państwowych i  katolickich, by moje dzieci się zebrały, czas i miejsce”. Niezależnie od tego, od każdego z nas potrzebna jest szybka medialna komunikacja informacyjna o tym przedsięwzięciu, oraz chęć współdziałania z głównymi organizatorami w zadaniach, które  mogą  pojawić się w najbliższym czasie. Już teraz potrzebna jest wielka modlitwa, post, komunie duchowe za organizatorów i zamawiane Msze Święte, by „Przygotować tron dla Króla Polski”.

„Domy Modlitwy św. JPII” jako same w sobie, mają skromne środki działania, ale zobowiązują się jak dotychczas do modlitwy oraz pełnienia funkcji bezpośrednich przekaźników treści orędziowych przez nasze skromne środki medialne, tj. stronę internetową, e-maile, telefony itp.

Polska była z różańcem na granicach, Polska była przy Krzyżu, teraz św.JPII proponuje w swoim orędziu: „Polska przy tronie Chrystusa Króla w Wolnej Elekcji” / Kraków 24XI 2019r./ To jest hasło naszego działania. Wszystkim, którzy pragną włączyć się w działania dla Intronizacji Jezusa na Króla Polski, życzymy wszelkiego potrzebnego umocnienia duchowego przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.  Pasterzy naszego Kościoła prosimy o błogosławieństwo i aktywny udział.

Kolegium „Domów Modlitwy  św. JPII”

www.domymodlitwyjp2.pl 
; 24X2019r.

 

Źródło: http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/wolna-elekcja-krakow-24xi2019

O autorze: Marek Sas-Kulczycki

Poprzednio - Asadow i "niepoczytalny?" (ze znakiem zapytania - niech Czytelnik osądzi sam).