Profesor Diabelski triumfuje. Prawdopodobnie to on nakłonił Papieża Franciszka do profanacji krzyża

Na czym polega Projekt zniszczenia Europy, któremu patronuje papież Franciszek? Polega on konkretnie na realizacji trzech celów: Zniszczeniu resztek chrześcijaństwa w krajach zachodnich, zniszczeniu białej rasy, stworzeniu nowego społeczeństwa, które po osiągnięciu stanu całkowitej anomii podda się chaosowi i terrorowi, co ułatwi wprowadzenie „zbawczego” diabelskiego NWO.

Papież Franciszek powiedział:

Jak możemy nie usłyszeć tego rozpaczliwego wołania tylu braci i sióstr, którzy wolą zmierzyć się ze wzburzonym morzem niż umierać powoli w zamkniętych obozach w Libii, miejscach niewyobrażalnych tortur oraz zniewolenia – pytał Papież. Jak możemy pozostawać obojętni w obliczu nadużyć i przemocy tylu niewinnych ofiar, pozostawiając ich w rękach bezwzględnych przemytników. Jak możemy «przejść obok», jak kapłan i lewita z przypowieści o Dobrym Samarytaninie, czyniąc się w ten sposób odpowiedzialnymi za ich śmierć. Nasza bezczynność jest grzechem /vaticannews.va/.

Na te słowa mogą się nabrać tylko ci, którzy nie znają prawdziwej sytuacji. Ogromna część migrantów to wcale nie uchodźcy, lecz bezwzględni przestępcy płci męskiej, którzy po „zadomowieniu się” w Europie stosują przemoc, okradając i zabijając białych mieszkańców. Smutnym paradoksem jest to, że robią to jeszcze gorliwej w następnym pokoleniu.

Nie wnikam jaki jest poziom świadomości duchowej u papieża Franciszka, lecz gołym okiem widać, że stan wiedzy historycznej u papieża dotyczący świata i Europy, a także aktualna orientacja w rzeczywistości są porażająco nikłe. Oznacza to, że nie stawiam tezy o świadomym szkodzeniu, lecz o ignorancji i prawdopodobnej diabelskiej inspiracji, której powinien się wystrzegać każdy człowiek. W jednym Franciszek ma rację: „Nasza bezczynność jest grzechem”. Z tego powodu pomagamy w miejscach, które Bóg przeznaczył do życia poszczególnym rasom. Nie powinniśmy być również bezczynni wobec zła maskowanego lewicowo- modernistycznym bełkotem typu: „żaden z migrantów nie jest nielegalny”

O autorze: CzarnaLimuzyna

Blog osobisty. Moje prywatne opinie na temat polityki nie mają charakteru "prawd objawionych". "Tylko prawda jest ciekawa". We wpisach antynarracyjnych stosuję hiperbolę.