Theotokos, czyli Matka Boga, najwyższy tytuł

Obchodzimy dzisiaj – 1 stycznia – uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Kościół nadał oficjalnie Maryi tytuł Matki Boga na Soborze w Efezie w 431 r. Był to owoc zakończenia sporu o dwoistą naturę Jezusa Chrystusa: boską i ludzką w jednej osobie, co skutkowało także dogmatem o Bożym Macierzyństwie Maryi i należnym jej tytule Theotokos (gr. Θεοτόκος) – Matka Boga. Wcześniej używano już tego tytułu, ale nie wszyscy się z tym zgadzali.

Tytułów, jakich używano w odniesieniu do Maryi, aby uznać i wywyższyć Jej rolę, było na przestrzeni wieków bardzo wiele: Matka Chrystusa, Matka Zbawiciela, Matka Mesjasza. Jedną z najbardziej znanych dzisiaj modlitw maryjnych wywyższających Maryję jest Litania Loretańska powstała w XII wieku, do której dopisywano z czasem kolejne tytuły i dzisiaj zawiera ich ponad pięćdziesiąt, na przykład: Święta Boża Rodzicielka, Matka Kościoła, Matka dziewicza, Przybytek Ducha Świętego, Arka przymierza, Brama niebieska, Królowa Aniołów, Królowa pokoju, Królowa Polski. Szeregu tytułów uznanych przez Kościół katolicki nie ma w Litanii Loretańskiej, na przykład: Orędowniczka, Pośredniczka, Pocieszycielka, Królowa nieba i ziemi.

Tylko część wszystkich tytułów odnosi się do Bożego Macierzyństwa Maryi. Mnogość tych tytułów i ich brzmienie są uzależnione także od języka i czasu, w jakim były wyrażane. Tytuły wyrażające w języku polskim Boże Macierzyństwo Maryi też mają swoją historię i specyfikę:

  • Bogurodzica – najstarszy tytuł, użyty w najstarszej pieśni maryjnej,
  • Bogarodzica – późniejszy wariant (Bogarodzico, Dziewico…) ,
  • Boża Rodzicielka – stary uroczysty tytuł (Pod Twoją obronę uciekamy się…),
  • Matka Boża – dominujący oficjalny tytuł do XV wieku i współcześnie,
  • Matka Boska – tytuł dominujący w XIX wieku, ma charakter ludowy (Matka Boska Siewna,…) i dzisiaj najczęściej używany w odniesieniu do obrazów (Matka Boska Bolesna, Matka Boska Częstochowska,…),
  • Dziewica, Panna – tytuły podkreślające dziewictwo w macierzyństwie Maryi (Najświętsza Maryja Panna, Panna nad pannami, Maryja zawsze Dziewica, …),
  • Matuchna, Mateczka, Matusia – nieformalne tytuły nacechowane uczuciem i bliską relacją, stosowane dawniej i dzisiaj.

Chyba żaden z dziesiątek, może nawet setek tytułów nie wywyższa Maryi tak bardzo jak efeski Theotokos, czyli Matka Boga.

 

Wpis opublikowany 1.01.2017 r.

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.