Ks. prof. Tadeusz Guz: Quo vadis Ecclesia Christi?

Rani mnie widok pasterzy, którzy pozbywają się doktryny katolickiej, wprowadzając podział między wiernymi. Ludowi chrześcijańskiemu winniśmy jasne i niezmienne nauczanie. (…) konferencje episkopatów wzajemnie sobie przeczą…

Kardynał Robert Sarah

O autorze: Redakcja