Trevignano Romano: w Orędziu z 28.09.2019 r. Maryja zapowiedziała obecną epidemię!

Trevignano Romano, 28 września 2019 r.

Drogie dzieci, dziękuję wam za wysłuchanie mojego wezwania w waszych sercach. Módlcie się, módlcie się, módlcie się o pokój i za to, co was czeka. Módlcie się za Chiny, bo stamtąd przyjdą nowe choroby z nieznanych dotąd bakterii,  gotowe, aby wypuścić je w powietrze. Módlcie się za Rosję, bo nadchodzi wojna. Módlcie się za Amerykę, która jest teraz w wielkim upadku. Módlcie się za Kościół, bo nadchodzą bojownicy i atak będzie katastrofalny, nie ufajcie matactwom wilków przebranych za owce, wkrótce wszystko będzie miało wielki punkt zwrotny. Spoglądajcie w niebo, gdzie ujrzycie znaki końca czasu. Będę z tobą do końca modlitwy. Teraz błogosławię wam w imię Ojca, Syna Ducha Świętego, Amen”.

 

 

Trevignano Romano nad j. Bracciano, prowincja Lacjum

 

Zaznaczone zdanie brzmi w oryginale włoskim: Pregate per la Cina perché da lì arriveranno le nuove malattie, tutto già pronto per influenzare l’aria da batteri sconosciuti.  https://www.lareginadelrosario.com/2019/09/messaggi-settembre-2019.html

Pojawiają się zpytania, dlaczego Maryja mówi o “bakteriach”, skoro pojawił się wirus. Według mnie, wyjaśnienia są dwa:

1. wyrażenie “bakteria” bardziej odpowiada skromnej wiedzy o chorobach zakaźnych, jaką mieli zwłaszcza prości ludzie w ubiegłym roku. Co to jest bakteria – od dziecka każdy wie. O wirusach już mniej (przeciwnie, niż to jest teraz);

2. nie wiemy, co nas jeszcze czeka. W tym i w późniejszych orędziach z Trevignano Romano mowa jest o wielu chorobach, które spadną na ludzkość. Może wirus COVID 19 jest dopiero uwerturą i na bakterie przyjdzie czas.

Przekład z jęz. ang. równoległy z oryginałem włoskim:       Pokutujący Łotr.

O autorze: Pokutujący Łotr