Nasza Ojczyzna i Kościół w Polsce zostaną zawierzone Świętemu Józefowi – 2 lipca 2020

obraz w kościele św. Józefa w Kłokocinie

2 lipca, Narodowe Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu

W dniu 2 lipca br. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ks. abp Stanisław Gądecki poprowadzi uroczysty Akt zawierzenia Świętemu Józefowi naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce. To opatrznościowe i historyczne wydarzenie przypada w 150. rocznicę ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła katolickiego przez Piusa IX i w obecnym czasie prześladowania Kościoła przez dzisiejszych Herodów tego świata, w czasie pustyni duchowej, kiedy politycznymi decyzjami miliony wiernych zostało odciętych od praktyk religijnych i sakramentów świętych Kościoła, kiedy ma miejsce zmasowany atak szatana na Eucharystię. W tym trudnym czasie opieka Świętego Józefa jest nam szczególnie potrzebna, jak 2 tys. lat temu była ona potrzebna Maryi i Dzieciątku Jezus, kiedy musieli uciekać przed wysłannikami Heroda.

Jeden z postulatorów aktu zawierzenia i opiekun duchowy Wspólnoty Świętego Józefa – ks. Dariusz Dąbrowski – mówi:

Zawierzenie św. Józefowi to akt wiary i zaufania w obliczu różnych lęków, jakich obecnie doświadczają ludzie. To lęk przed utratą zdrowia, ale także wobec poważnych zagrożeń, jakie niesie w skutkach pandemia zarówno w sferze ekonomicznej jak i politycznej. Świętemu Józefowi pragniemy zawierzać naszą Ojczyznę, aby była domem przez niego chronionym. […]

Tak jak św. Józef pomógł Najświętszej Rodzinie pokonać wszelkie trudne doświadczenia, tak teraz Kościół potrzebuje tego wsparcia w czasie obecnej próby. Akt oddania Polski i Kościoła w Polsce pod opiekę św. Józefa kryje w sobie moc nadprzyrodzoną, ale musi iść za nim nasza konkretna odpowiedź, działanie. […]

Dotychczas wydawało się to metaforą, jednak obecny czas staje się doświadczeniem prawdziwej duchowej pustyni. Ufamy, że św. Józef, który jest patronem Kościoła świętego, przeprowadzi nas bezpiecznie i ochroni przed duchową dewastacją.

Modlitwa do św. Józefa

+

Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą, Bogarodzicą, i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją, i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.

Opatrznościowy stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności.

Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

+

Codzienne przygotowanie się do Aktu ofiarowania

+

Ojcze Niebieski, Ty sprawiłeś, że w łonie Najświętszej Dziewicy Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami, dziękujemy Twojej Opatrzności, że wybrałeś świętego Józefa na męża Maryi, na którą zstąpił Duch Święty. Wraz z Aniołami, którzy oznajmili radość z narodzin Bożego Syna pastuszkom w Betlejem, oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski…(ratunku, dla naszych rodzin, Wspólnoty, Kościoła Świętego i Narodu Polskiego)

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

*

Ojcze Niebieski, Ty powierzyłeś losy Jezusa – Twojego Jednorodzonego Syna i Maryi opiece świętego Józefa, który czynem okazał swoją gotowość służenia Tobie, dziękujemy Twojemu Boskiemu Miłosierdziu, że udzieliłeś Mu potrzebnych łask i napełniłeś Jego serce taką wiarą, aby mógł wypełnić swoje posłannictwo. Wraz ze wszystkimi Świętymi w niebie oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie nam łaski……(ratunku, dla naszych rodzin, Wspólnoty, Kościoła Świętego i Narodu Polskiego)

Przeczyste Serce Józefa wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała, i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukaż nam tajemnicę Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

*

Ojcze Niebieski, Ty który wybrałeś Świętego Józefa na ziemskiego Ojca Twojego Syna i małżonki Maryi Pełnej Łaski, dziękujemy Twojej Miłości, że możemy się także nazywać jego duchowymi dziećmi, bo Jego oddanie i wierność jest dla nas przykładem, jak służyć Jezusowi i Maryi, aby w nas mogło objawić się dziecięctwo Boże. Wraz z całym Kościołem oddajemy Ci cześć, chwałę i uwielbienie.

Święty Józefie, który wraz z Maryją byłeś najbliżej Serca Jezusowego i stałeś na straży Dziewictwa Niepokalanej, oraz byłeś posłuszny i oddany Bożemu prowadzeniu, z wiarą i ufnością zwracamy się do Ciebie o uproszenie łaski… (ratunku, dla naszych rodzin, Wspólnoty, Kościoła Świętego i Narodu Polskiego)

Przeczyste Serce Józefa, wstawiaj się nieustannie za nami w naszych potrzebach duszy i ciała i chroń nas przed czyhającymi niebezpieczeństwami. Oddal od nas wszelkie zło i w Twoim Sercu ukarz nam tajemnice Tryumfu Niepokalanego Serca, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce Józefa, strzeż i umacniaj nas.

*

Święty, Święty, Święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Hosanna na wysokości.

+

 

Źródło: Nasz Dziennik, Narodowe Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu, Wspólnota Świętego Józefa

O autorze: Poruszyciel

Stworzony na podobieństwo. Rozum i Wiara. Prawda i Miłość. Wolność i Godność. Bóg, Honor, Ojczyzna! Sprawiedliwość.