Rabini i sympatycy neokomuny poręczyli za Michała Sz., osobnika oskarżanego o czyn chuligański

Całkowitą porażkę moralną ponieśli autorzy manipulacji dotyczących poręczenia za mężczyznę chowającego za pseudonimem Margot, oskarżanego o czynną napaść fizyczną na Wolontariusza Fundacji Pro – Prawo do Życia.

Na żydowskim portalu jewish.pl, a także na oko.press zostało zamieszczonych kilka sformułowań sprzecznych z logiką, które są wymownym przykładem języka marksistów fałszującego rzeczywistość.

  • Opisując osoby niemoralne autorzy użyli sformułowania „nieheteronormatywne”, sugerując nie mieszczącą się w normie “normalność”.
  • W opisie Michała Sz. zostały użyte określenia: “aktywistka”, “aresztowana”.
  • Aresztowany był zaangażowany w akcję stop prawdzie określanej w lewicowej propagandzie sloganem „stop bzdurom”. Wiąże się to z negacją haseł na ciężarówce Fundacji Pro – Prawo do Życia, które wskazują na nierozerwalny związek pedofilii z pedofilami ukrywającymi się pod genderowym szyldem.
  • Kłamstwo dotyczące oskarżanego o napaść Michała Sz.: Marek Edelman wbijał nam do głów, że trzeba być ze słabymi, że niezależnie od tego, kim jest bity, trzeba z nim być i nie wolno się tego bać. Michał Sz. był bijącym, a nie bitym.

Poręczenie podpisali m.in. Michael Schudrich, Naczelny Rabin części środowiska żydowskiego, Stanisław Wojciechowicz pierwszy reformowany rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, w Synagodze Ec Chaim. Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Resztę sympatyków antykulturowego marksizmu wraz z przedstawicielami antykościoła redakcja pominie milczeniem.

O autorze: Redakcja