Widziane ze Wschodu

https://twarzesolidarnosci.gosc.pl/temat/2020/07/29/Widziane-ze-Wschodu

 

Raport gen. Muchy z 23 sierpnia 1980 r. jest pierwszym znanym dokumentem tej rangi,
opisującym reakcję KGB na wydarzenia w Polsce.
Strajki są przedstawiane jako kontrrewolucja.
Pojawia się w nim sugestia udzielenia Polakom „bratniej pomocy”.

O autorze: JAM