Ani grosza na KUL…

KUL (Katolicki Uniwersytet Lewacki) toczy rozmowy.

Amen

O autorze: zapinio