Jak bronić symboli religijnych przed wściekłymi? Prawnicy radzą

https://nczas.com/2020/10/30/jak-bronic-symboli-religijnych-przed-wscieklymi-prawnicy-radza/

Lewacka dzicz w całej Polsce zaatakowała kościoły i księży. / foto: Prt Sc Twitter

Po ogłoszeniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny ws. aborcji eugenicznej na polskie ulice wyległ wściekły tłum zwolenników aborcji. „Manifestanci” dopuszczają się m.in. dewastacji zabytkowych kościołów w ramach akcji „Słowo na niedzielę” i „protestów” spod znaku „Strajku Kobiet”. Sprawcy niejednokrotnie przerywali także Msze św. Ordo Iuris wydał poradnik, jak bronić katolickich miejsc kultu.

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris poinformował o wsparciu prawnym dla wszystkich, którzy postanowili zaangażować się w obronę Kościoła w całej Polsce.

Instytut monitoruje też zdarzenia, które mogły stanowić przestępstwo. Prawnicy zadeklarowali przygotowanie zgłoszeń do organów ścigania w każdej sprawie dotyczącej ataków na wiarę i wiernych.

Rozpatrujemy każde przesłane do nas zgłoszenie i podejmujemy interwencje, gdy widzimy, że doszło do naruszenia prawa, tak jak w przypadku zakłócania Mszy Świętej przez poseł J. Scheuring-Wielgus – przekazała Beata Trochanowska z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Do tej pory Instytut zgłosił szereg przypadków wandalizmu. W toku jest co najmniej kilkanaście spraw związanych z naruszeniem m.in. art. 196 KK, art. 195 KK czy art. 288 KK.

Jak podkreślił Ordo Iuris, każdy przypadek noszący znamiona chrystofobii jest rozpatrywany indywidualnie.

Teraz Instytut przygotował także poradnik dla obrońców Kościoła przed środowiskami proaborcyjnymi – „Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu”.

Można dowiedzieć się z niego, jakie podjąć działania będąc świadkiem profanacji, wandalizmu czy innych przejawów nienawiści wobec chrześcijan. Poradnik można przeczytać TUTAJ.

„Należy pamiętać, że będąc świadkiem czynu zabronionego, czy to w formie przestępstwa, czy wykroczenia należy powiadomić stosowne służby, czyli albo Straż Miejską albo Policję. Można to uczynić zarówno telefonicznie, jak i ustnie u najbliższego funkcjonariusza bądź pisemnie. W wypadku zgłoszenia telefonicznego lub ustnego warto również potwierdzić złożenie zgłoszenia za pomocą wiadomości email skierowanej do właściwej dla miejsca popełnienia czynu zabronionego jednostki Policji. W wiadomości email należy opisać całe zdarzenie, załączyć posiadany materiał dowodowy, a także podać personalia świadków. Pamiętać należy również o uzyskaniu w odpowiedzi sygnatury, pod jaką została zarejestrowana sprawa. Akty wandalizmu po powiadomieniu odpowiednich służb można również zgłaszać do prawników Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris na adres: interwencja@ordoiuris.pl” – podkreśla Ordo Iuris.

Źródło: ordoiuris.pl

O autorze: JAM