Anna Od Jezusa – Dziennik duchowy (15. 01. 2021)

Jezus frasobliwy. Autor nieznany

Jezus: Aniu, córko Moja, czas choroby jest czasem łaski. Przeziębienie, które odczuwasz, wkrótce minie, i dziś czujesz się o wiele lepiej zwłaszcza, że masz dzień wolny od pracy.

W czasie tym wypróbowuję twoją duszę i obdarzam łaskami. Cierpliwość jest cnotą, która wciąż może wzrastać w duszy; cierpliwość dla bliźnich, cierpliwość w podejmowaniu decyzji, cierpliwość w działaniu, cierpliwość w czekaniu, cierpliwość w wielu trudnych sytuacjach. Czas oczekiwania, to czas, w którym ćwiczę cierpliwość duszy.
Zaś pokora jest siostrą cierpliwości, i nie jest trudno czekać pokornej duszy.
Świat uczy zdobywać wszystko szybko, tu i teraz. Mało kto chce czekać, mało kto wie, co to znaczy być cierpliwym.

– Tak, Mój Jezu, w dzisiejszym świecie trudno być cierpliwym, i wiele musiałam się nauczyć, i wciąż się uczę. Zło przez swe podszepty sprawia, że się denerwuję i tu ucieczką jest modlitwa. Moim sposobem, gdy sprawy są niejasne, jest czekanie, aż się wszystko wyjaśni. Szatan chce, by szybko działać, jednak ja ufam, że czekanie Ciebie nie obraża.

Jezus: To prawda, Aniu, lepiej czekać niż źle postąpić. Lepiej się modlić i prosić o poznanie Mojej woli. Łaska Boża prowadzi ciebie i każdą duszę, co pragnie żyć zgodnie z Moją wolą.

– Dziękuję, Jezu, za łaskę Twojego prowadzenia, i że wciąż uczysz mnie pokory i cierpliwości. Wszystkie moje decyzje powierzam Tobie, i wszystkie moje wybory.

Jezus: Tak, Aniu, wszystko jest w Moim ręku, gdyż wszystko Mi powierzasz. Troski twoje, decyzje, kłopoty, rodzinę, osoby, co do ciebie piszą, i wszystkie ich sprawy.
Miłość Moja pragnie prowadzić każdą duszę i teraz, gdy ucisk wzrasta, wiele dusz musi podjąć trudne decyzje.
Teraz, gdy szczepienia są ciągłym tematem w mediach, dusze wierne stoją przed trudnym wyborem. Wielki nacisk społeczny może spowodować, że przyjmą szkodliwe dla siebie szczepienia. I myślą, że mogą stracić pracę, co zrobią z dziećmi, które muszą iść do szkoły. Trudne to sprawy, gdyż niektórzy będą zmuszeni do zaszczepienia.
Co wtedy może was uratować, Moje drogie dzieci?
Maryja jest wam ratunkiem, Maryja wam wyprosi potrzebne łaski, Maryja was wyprowadzi i ochroni. Totus Tuus, oddanie Maryi, ukryje was pod jej płaszczem.
Zło w szczepionce, które niszczy organizm, i zło duchowe, które jest w szczepionce, sprawia, że dusza idzie na zatracenie. Jak się przed tym można obronić?

,,Jezu, Ufam Tobie, siebie powierzam Tobie przez ręce Maryi.
Orędowniczko nasza, Matko nasza, ratuj nasze dusze i ciała,
pod Twą Obronę się uciekamy.
Płaszcz Twój naszym schronieniem, Tobie Ufamy, Tobie się zawierzamy, i swoje rodziny, i nasze dzieci.
Bądź z nami, Maryjo, byśmy w chwili próby zwyciężyli dzięki łasce Bożej.”

– Dziękuję, Jezu, za tą modlitwę. Spraw, Panie nasz Miłosierny, by każda dusza mgła się bronić. Wskaż każdej duszy drogę wyjścia i chroń te wszystkie dusze, w szczególny sposób te, które będą zmuszone się zaszczepić.

Jezus wita duszę w Raju. Autor nieznany

Jezus: Zaufanie Bogu jest miarą miłości każdej duszy. I wiele dusz martwi się, co teraz zrobi, co z nimi się stanie i z ich rodzinami.
Byt, to ważna sprawa, i życie w biedzie jest złem. Lecz czasem z pracy trzeba będzie zrezygnować, czasem trzeba będzie skromnie żyć i z przyjemności rezygnować.
Dusze wierne pragną wszystko czynić dla Boga, dusze poszukujące się wahają i mogą ulec naciskowi, dusze letnie są zbyt słabe, by się sprzeciwić. Zaś grzesznicy ulegną lękowi i uwierzą w kłamstwo; kłamstwo, które się szerzy przez media.
Moje drogie dzieci, nie ulegajcie lękowi ani naciskom społecznym, ufajcie Bogu, ufajcie Mej Matce, Maryi. Czas ucisku jest wielkim trudem, jednak patrzcie z nadzieją na przyszłość. Wpatrujcie się w Moje Oblicze pełne pokoju, bierzcie jak najczęściej udział w Eucharystii, przyjmujcie Komunię Świętą w godny sposób, na klęcząco i do ust, trwajcie w stanie łaski uświęcającej i nie odkładajcie Spowiedzi Świętej.
Życie wasze blisko Boga i blisko Najświętszej Maryi jest darem radości i pokoju Bożego.
Miłość Moja nigdy was nie opuści, a wierność wasza zostanie wynagrodzona po stokroć.
Ufajcie, Ja Jestem waszym Bogiem, Krew i Woda Mojego Miłosierdzia Źródłem Łaski, a Maryja, Matka Moja, ratunkiem na te czasy.

Księga Mądrości 9,9 – 18

“9. Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła,
i była z Tobą, kiedy świat stwarzałeś,
i wie, co jest miłe Twym oczom,
co słuszne według Twych przykazań.
10. Wyślij ją z niebios świętych,
ześlij od tronu swej chwały,
by przy mnie będąc pracowała ze mną
i żebym poznał, co jest Tobie miłe.
11. Ona bowiem wie i rozumie wszystko,
będzie mi mądrze przewodzić w mych czynach
i ustrzeże mnie dzięki swej chwale.
12. I będą przyjemne dzieła moje,
będę rozsądzał lud Twój sprawiedliwie
i stanę się godnym tronu mego ojca.
13. Któż bowiem z ludzi rozezna zamysł Boży
albo któż pojmie wolę Pana?
14. Nieśmiałe są myśli śmiertelników
i przewidywania nasze zawodne,
15. bo śmiertelne ciało przygniata duszę
i ziemski przybytek obciąża lotny umysł.
16. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi,
z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką –
a któż wyśledzi to, co jest na niebie?
17. Któż poznał Twój zamysł, gdyś nie dał Mądrości,
nie zesłał z wysoka Świętego Ducha swego?
18. I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się proste,
a ludzie poznali, co Tobie przyjemne,
i wybawiła ich Mądrość.”
(Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznań 2003)

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Dziennik-duchowy-Anny-od-Jezusa%2C-czyli-%26%23380%3Bycie-duszy-w-Bogu.htm

Za zgodą Anny Od Jezusa, zamieścił    Pokutujący Łotr

O autorze: Pokutujący Łotr