Trevignano Romano, 20 i 21 stycznia 2021

Trevignano Romano, 20 stycznia 2021 r.

Dzieci moje, zegnijcie kolana w modlitwie. Chcę was pocieszyć i powiedzieć wam, że każde słowo, każdy gest, każde spojrzenie zwrócone ku Mnie, Królowi Nieba i Ziemi, będzie w tym czasie w dwójnasób błogosławione. Patrzę na was i widzę wasze serca, błogosławię was i daję wam Mój pokój, który wy z kolei zaniesiecie do swych domów. Kocham was i zawsze jestem tutaj, czekam na was każdego dnia jak biedny żebrak, proszę tylko o Miłość.

Wasz Jezus

Trevignano Romano, 21 stycznia 2021 r.

Umiłowane dzieci, dziękuję wam za to, że jesteście tu na modlitwie i odpowiedzieliście na moje wezwanie w waszych sercach. Ukochane dzieci, nalegam, abyście podjęli decyzję, po której jesteście stronie. Ja, wasza Matka, jestem tutaj, czekając na wasze wezwanie, by udzielać wam wielu łask; mówię to zwłaszcza do tych [ludzi], którzy oddali siebie światu. Wzywajcie mnie, przywołujcie mnie, a ja zawsze jestem gotowa pośpieszyć wam z pomocą. Dzieci moje, oświecenie [dusz] jest blisko, proszę moją małą resztkę: przyobleczcie się w światło i załóżcie najpiękniejszą zbroję, a postawię was w pierwszym szeregu, potrzebuję was teraz, będziecie chronieni i uczynieni niewidzialnymi przez mych aniołów, zło nadal będzie zabierać dusze do piekła, więc trzeba będzie apostołować i ewangelizować z wielką odwagą i wiarą; bądźcie odważni i głośno krzyczcie prawdę, nie lękajcie się! Moje dzieci, kochajcie i bądźcie namaszczone, cały swój ból włóżcie w najdroższe rany Mego Syna. Teraz zostawiam was z moim matczynym błogosławieństwem, w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Amen.

Przełożył z j. ang. w por. z oryginałem włoskim    Pokutujący Łotr

 


Dekret papieża Pawła VI:    Na mocy Dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z 15 listopada 1966 r., podpisanego przez papieża Pawła VI, zostały zniesione kanony 1399 i 2318 w obowiązującym dotychczas prawie kanonicznym, tym samym zezwalając na drukowanie i publikację nowych pism i książek dotyczących prywatnych objawień, wizji, proroctw, cudów bez imprimatur władz kościelnych.
Papież Urban VIII o tzw. objawieniach prywatnych: „W podobnych przypadkach lepiej jest wierzyć niż nie wierzyć, gdyż jeżeli wierzymy i zostanie udowodnione jako prawdziwe – będziemy szczęśliwi, że uwierzyliśmy, gdyż o to prosiła Matka Najświętsza. Natomiast jeśli wierzycie i to okaże się fałszywe, otrzymacie wszystkie łaski, jakby to było prawdziwe, gdyż uwierzyliście, że to było prawdziwe”. Sanctissimum Dominus Noster 13 marca 1625 r.

 

O autorze: Pokutujący Łotr