Hipoteza translacji psychoneuronalnej. O istnieniu duszy. Uzdrowienie

Relację pomiędzy aktywnością umysłową a działaniem mózgu wyjaśnia hipoteza translacji psychoneuronalnej (psychoneural translation hypotehesis, PTH).

Według tej hipotezy umysł i mózg wzajemnie na siebie oddziałują, gdyż stanowią one dwa uzupełniające się wzajemnie aspekty jednej ludzkiej osoby. Akty woli, przekonania, pragnienia, dążenia i wszystkie umysłowe procesy materializują się w neuronalnej strukturze mózgu.

Duchowego działania umysłu natomiast nie można zredukować do elektrycznej i chemicznej aktywności neuronów. Nie można więc lokalizować w mózgu duchowej aktywności umysłu.

Myśli i uczucia są niematerialne, ale wywierają wielki wpływ na cały ludzki organizm. Wszystkie procesy umysłowe są w człowieku automatycznie przetwarzane na procesy neuronalne w mózgu, na poziomie molekularnym, chemicznym, biofizycznym oraz sieci neuronalnych, które z kolei są przetwarzane na działania organizmu na poziomie hormonalnym czy immunologicznym. /milujciesie.pl/

 

 

 Synu, czy Niemcy Ciebie wypuścili? 

Maria Kolbe do syna Maksymiliana

Świadectwo uzdrowienia

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

O autorze: Redakcja